ประกันโควิด COVID-19 ของ เอเชีย ประกันภัย

ประกันโควิด COVID-19 เอเชียประกันภัย

ประกันโควิด COVID-19 ของ เอเชีย ประกันภัย เปิดขายวันนี้ 25/03/2563

*** เว็บ 724team.com จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ ท่านที่สนใจทำประกันโควิด หรือมองหา ว่าที่ใดบ้างที่เปิดรับทำ ประกันโควิด และประกันประเภทอื่นๆ ครับ เราไม่ได้ออกกรมธรรม์ หรือจัดส่งกรมธรรม ทั้งนี้ผู้ต้องการทำประกันโปรดศึกษา เงื่อนไข ในการทำประกันโดยละเอียดครับ ***

จากที่ผ่านมา 10 วัน มีผู้สนใจประกันโควิดเป็นจำนวนมาก และมีการปรับเปลี่ยน เงื่อนนไขในการทำประกันเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ครับ ทำให้บางที อาจจะมีความเข้าใจผิดในการทำประกัน ครับ ดังนั้น ตอนนี้ หากต้องการทำประกันที่ ไม่มีระยะ เวลาในการรอคอย ตอนนี้มีที่เดียว คือ ประกันโควิด ของ ทิพยประกันภัย จาก 724.co.th ครับ คลิกดูได้ที่นี่ ประกันโควิดทิพยะ 25-03-2563-7:43 โดยเป็นการกรอกข้อมูลออนไลน์เท่านั้น และตัดบัตรเครดิตครับ

ประกันโควิด COVID-19 เอเชียประกันภัย ที่จะเปิดรับวันนี้เรามาดูกันว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้างครับ ตอนนี้ วันที่ 25-03-2563-7:43 

ประกันโควิด COVID-19 เอเชียประกันภัย

ของเอเชียประกันภัย มีระยะเวลารอคอย 14 วัน และจะได้รับกรมธรรมใน 24 ชั่วโมงครับ

เงื่อนไขประกันภัย

  • จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
  • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
  • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันที่เดินทางกลับมาจาก 9 ประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เท่านั้น

>>> ประกันโควิด COVID-19 เอเชียประกันภัย จาก 724.co.th <<<

แผนประกันภัย 

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 350/ปี

สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 100,000 บาท
สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 50,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 650/ปี
สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 200,000 บาท
สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท
สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 50,000 บาท

แผน 3 เบี้ยประกันภัย 950/ปี

สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 300,000 บาท
สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท
สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโรคซาร์, โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง 100,000 บาท
ถูกใจ แชร์เลย