กำหนดการสอบบัตรนายหน้า ปี 2562

รอบสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

Table of Contents

กำหนดการสอบบัตรนายหน้า ปี 2562

เงื่อนไขการสมัครสอบรอบพิเศษ

1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบ เฉพาะสมาชิก >>> สมัครสมาชิก <<<
2. ผู้สมัครสอบต้องผ่านการติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มาแล้วเท่านั้น เลือกรอบ ติวสอบบัตรนายหน้า

3. ผู้ที่สามารถสมัครสอบรอบพิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุ
– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับสมัครสอบกรณีเป็น เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน
– หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้และถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบรอบต่อไป
– กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการสอบนายหน้าประกันภัยรอบพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม