ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
TOYOTA YARIS 2020 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 380,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 22,500 17,500 3,500 2,500
เคลมดี
กรุงเทพ 22,500 15,675 2,300 6,900 7,800 6,501
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 15,501 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 25,085 16,000 4,300 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 26,902 18,639 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 17,500 6,100 2,099 7,000 8,000 6,000 7,000
มั่นคง
เทเวศ 23,000 17,000 3,400 2,600 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 16,001 13,001 2,601 6,001 4,901
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย 17,200 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย 3,600 2,251 5,900 6,901 7,501 8,501
ที่1ของโลก
แอกซ่า 16,156 2,561 6,200 7,100 6,500 7,500