ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระราม 9 ราคาเท่าไหร่มีแพคเกจไหนบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระราม9

Table of Contents

ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระราม 9 ราคาเท่าไหร่มีแพคเกจไหนบ้าง

ท่านใดหา อยู่ว่ามีแพคเกจอะไรบ้าง มาดูได้เลยครับ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 25-30 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 30-45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 45-55 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงโรคหัวใจ

ตรวจสุขภาพทางเดินอาหารแบบส่องกล้อง

ตรวจสุขภาพสำหรับนักกีฬา และผู้ที่ชอบออกกำลังกาย Smart Exclusive

สำหรับท่านที่มองหาหรือว่า ต้องการรู้ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพระราม 9 ก็ สามารถสอบถามหรือ เข้าชมโปรแกรมตรวจ จาก ลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ มีครบทุกช่วงอายุ

เหตุผลที่เราควรตรวจสุขภาพประจำปี

ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

การรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน เนื่องจากร่างกายและอวัยวะต่างๆของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีการหยุดพัก และเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายย่อมมีการเสื่อมสภาพ และอาจจะมีข้อ บกพร่องไปแต่เราก็สามารถดูแลและ ตรวจสอบสภาพร่างกายของเราได้ ง่ายๆ ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายเราตั้งแต่ ในระยะแรกๆ และยังไม่มีอาการเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันเกาะตับ นิ่ว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถรักษาโรคต่างๆได้ทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา หรือทำให้ได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปีคือ เราสามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสม และ เป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ายังไม่เป็นโรค แต่มีภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรค เราก็จะได้ดูแลป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิด กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารไขมันสูงเป็นประจำ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หรือการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ก็จะ ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากกว่าคนทั่วไป เช่นตำรวจจราจร ที่ต้องทำงานในสภาวะที่การจาราจรหนาแน่น ดังนั้นหากเราไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคร้ายต่างๆ และละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่แพทย์ได้แนะนำ ร่างกายอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆ ได้ เพราะฉะนั้นแล้วควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นได้

การตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้างและใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปีสามารตรวจได้ทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ  โดยรายการตรวจจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ เพศกรรมพันธุ์ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพ เฉพาะอีก เช่นการตรวจสุขภาพสำหรับนักกีฬา การตรวจสุขภาพก่อนการเข้าทำงาน โดยสามารถแบ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆดังต่อไปนี้

วัยเด็ก

สำหรับการตรวจสุขภาพในกลุ่มเด็กจะเป็นการตรวจร่างกาย เพื่อดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เป็นหลัก ซึ่งจะประเมินโดยกุมารแพทย์ และยังรวมไปถึงการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ  เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆอีกด้วย

วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่

การตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงาน คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี จะเป็นการตรวจสภาพของร่างกาย เพื่อค้นหาโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพนั้น ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจร การวัดอัตราการหายใจ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การตรวจเลือด (ได้แก่ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ เป็นต้น) การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้อง การตรวจปัสสาวะ การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ  หลังจากนั้นแพทย์จะทำการซักถามถึงประวัติทางสุขภาพในอดีต ประวัติครอบครัว ทั้งนี้แผนการตรวจ ก็จะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ทั้งนี้อาจจะมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ได้รับการ ร้องขอ หรือการแนะนำอีกด้วย

โดยเฉพาะผู้ที่ครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจและเบาหวานเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าว มากกว่าบุคคลอื่นรวมถึงซักถามพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ลักษณะการบริโภคอาหารการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ความเครียดจากการทำงาน พฤติกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล  นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปี ยังครอบคลุมถึงการแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลด้วย และสำหรับการฉีดวัคซีน แล้ว ที่แนะนำคือ ไข้หวัดใหญ่ ตามฤดุการอีกด้วย

นอกจากรายการตรวจเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย และผู้หญิงที่มีอายุ30 ปีขึ้นไปหรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย

สำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 50  ปีขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ควรเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างอีกด้วยเพื่อเป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ซึ่งมักเกิด ได้กับทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดดขึ้นได้

การตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสภาพสายตาการประเมินสมรรถภาพการทำงานของสมองการตรวจความหนาแน่นกระดูกเพื่อคัดกรองภาวะกระดูกพรุน การตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพานหรือการอัลตร้าซาวน์หัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 25-30 ปี

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 30-45 ปี

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 45-55 ปี

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

ตรวจสุขภาพมะเร็ง

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

ตรวจสุขภาพความเสี่ยงโรคหัวใจ

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

ตรวจสุขภาพทางเดินอาหารแบบส่องกล้อง

จองนัดตรวจสุขภาพเลย

ตรวจสุขภาพสำหรับนักกีฬา และผู้ที่ชอบออกกำลังกาย Smart Exclusive

จองนัดตรวจสุขภาพเลย