ประกันชั้น 1 กระบะคุ้มภัย ถูกดี คุ้ม

ประกันชั้น1-กระบะ

ประกันชั้น 1 กระบะคุ้มภัยรับทรัพย์ เริ่มต้น 15,500 บาท/ปี* จากคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

เพื่อรถกระบะทุกยี่ห้อ ทุกประเภท ผ่อนได้ !

ซื้อเลย

เงื่อนไข:

1. เบี้ย พ.ร.บ. สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล สุทธิ 900 บาท รวมภาษี + อากร 967.28 บาท สำหรับรับจ้าง สุทธิ 1,760 บาท รวมภาษี + อากร 1,891.76 บาท
2. เบี้ยประกันภัยนี้ เป็นแบบซ่อมอู่ทั่วไป
3. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ในตลาด ณ วันที่ทำประกันภัย
4. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม ดังนี้
– Pickup 1 : คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท เช่น แครี่บอย รั้วเสมอหัวเก๋ง คอกเสมอหัวเก๋ง
ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่ง ไม่รวมถึง แคฟร่า, คาร์บอน, สติ้กเกอร์, เคลือบแก้ว, และอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้การพาณิชย์
– Pickup 2 : ตู้แห้ง ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม โครงหลังคา ตู้เปียก ตู้แช่แข็ง ตู้เย็น ตามมูลค่าจริงไม่เกิน 80,000 บาท
(คุ้มครองตู้ / โครงหลังคาไม่เกิน 50,000 บาท เครื่องทำความเย็นไม่เกิน 30,000 บาท)
– Pickup 3 : รั้วเกินหัวเก๋ง คอกเกินหัวเก๋ง เสริมแหนบ เสริมเพลา ล้อกระทะ ตามมูลค่าจริง รวมไม่เกิน 80,000 บาท
5. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด และ แก๊ส
6. ระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7. ประเภท 1 บริษัทฯ ขอตรวจสภาพก่อนรับประกันภัยทุกกรณี