ประกันน้ำท่วมบ้าน ประกันอัคคีภัย เริ่มที่ 400 ต่อปี

ประกันน้ำท่วมบ้าน คืออะไร มีของที่ไหนบ้าง?

ตอนนี้มีแต่คนถาม ว่า ประกันน้ำท่วมมีที่ไหนรับบ้าง ต้องทำอย่างไร และ ประกันน้ำท่วมของบริษัทไหนดี มาเลยครับ โพสนี้เรามาดูกันว่า ประกันน้ำท่วมบ้าน ทำได้ยังไง และทำที่ไหนดี อันนี้ผม แนะนำเองครับ ^^ พร้อมแล้ว ลุยยยยยย

ปกติแล้ว ประกันนำท่วมบ้าน ไม่มีขายแยกครับ แต่ว่าจะ อยู่ในความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอัคคีภัยบ้านครับ และเท่าที่ผมขายมา ไม่มีการขายแยกครับ ถ้าใครเจอบอกผมหน่อย ฮาๆๆ แล้วประกันอัคคีภัยบ้านค้มครองอะไรบ้าง มาดูกันครับ อันนี้ เป็น ประกันอัคคีภัยบ้านของ กรุงเทพประกันภัยนะครับ คุ้มครองตามนี้ ครับ แต่ละแผนอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย ดังนี้ครับ

ประกันน้ำท่วมบ้านกรุงเทพ (2)
ประกันน้ำท่วมบ้านกรุงเทพ2
โหลดเอกสาร และใบคำขอทำประกันได้ที่นี่

ประกันอัคคีภัย โครงการรักษ์บ้าน

สร้างความอุ่นใจ ให้ทุกสมาชิกในครอบครัว กรุงเทwประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่าสําหรับคุณ ดังนี้

– ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
– ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรกยังได้รับความคุ้มครอง
โดยอัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

– ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วน ในกรณีที่เกิดความเสียหาย และท่านจําเป็นต้องนําค่าสินไหมฯ ไปใช้ก่อน

ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง

สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย กําแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม รวมฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหรือระบบระบายน้ํา ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย

ราคาประเมินกรณีสร้างใหม่หรือของใหม่

สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ราคาประมาณ 8,000-12,000 บาท/ตร.ม. ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 20-30% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 30-50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง “ราคาประเมินดังกล่าวผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน

วิธีการคำนวนราคา ทุนประกัน บ้านของเรา

เช่นบ้านที่ต้องการทำประกันน้ำท่วม เป็นบ้านปูน เราก็จะใช้ ขนาด กว้าง x ยาว x 12000 และคูณด้วยจำนวนชั้น และเมื่อได้ราคาแล้วอันนี้คืนทุนประกันบ้าน สามารถเอาไปเที่ยบกับ ตารางราคาได้เลย

นอกจานี้แล้วยังสามารถ คำนวนส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้ อีก 50 เปอร์เซ็นตของทุนประกันอัคคีภัยเช่น บ้านราคาทุนที่คำนวนมาอยู่ที่ 4 ล้าน เราสามารถเพิ่มส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้อีก 50 เปอร์เซ็นต์ คือ อีก 2 ล้าน ดังนั้น ทุนรวมจะอยู่ที่ 6 ล้านบาทครับ

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันน้ำท่วม หรือประกันอัคคีภัย

  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบคำขอที่กรอกข้อมูลแล้ว
  • สงทางไลน์ได้ที่
    เพิ่มเพื่อน
  • อีเมล chaopradit@gmail.com
  • หรือสอบถามโทร 081 984 4858