ประกันน้ำท่วม คุ้มครองไฟไหม้ ปีละ 400 คุ้มครอง 300000 ต่อปี

ประกันน้ำท่วม
ประกันน้ำท่วม

ประกันน้ำท่วม ประกันบ้าน คุ้มครอง ไฟไหม้ น้ำท่วม คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย

ประกันน้ำท่วม คุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)

สมารถเลือกแผนความคุ้มครองได้เลย

สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 400/ปี
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 400/ปี
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ 400/ปี
สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ 400/ปี

สนใจทำประกันน้ำท่วม คลิกที่นี่

ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 300,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)  300 บาท/วัน(ไม่เกิน 30 วัน)

ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 150,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว) 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 100,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว) 300 บาท/วัน  (ไม่เกิน 30 วัน)

ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้
50,000 บาท
ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ  ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว) 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

เงื่อนไขประกันภัย

 1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 1 วัน (Waiting Period)
 2. ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 3. ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  ไฟล์เอกสารแนบ
 4. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกันภัย
 5. แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าบ้านมุมกว้าง
 6. แนบไฟล์สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน
 7. ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง
 8. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 9. ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 10. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
สนใจทำประกันน้ำท่วม คลิกที่นี่

สนใจซื้อประกันราคาทุน สมัครเป็นตัวแทนขายได้เลยง่ายมาก >>> สมัครตัวแทนขายประกัน <<<