ประกันมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+ 3+ แต่ละที่เป็นยังไง มีที่ไหนบ้าง

ประกันมอเตอร์ไซค์ ออนไลน์

Table of Contents

ประกันมอเตอร์ไซค์ ทุกแบบรวมไว้ในโพสเดียว เข้าใจง่าย สั่งทำได้เลย

ประกันมอเตอร์ไซค์มีด้วยเหรอ วันนี้เรามาดูกันครับ มีอะไรบ้าง คุ้มครองยังไง และราคาเท่าไหร่ หรือว่า ประกันมอเตอร์ไซค์ รับรถรุ่นของเราหรือเปล่า โพสนี้มีครบ ทุกบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 2+ 3+ ครบจบในโพสนี้เลยยย

เลือกบริษัท ที่สนใจได้เลยครับ

เอเชีย ประกันมอเตอร์ไซค์ 2+ สุดคุ้ม

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 150 ซีซี – รถใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
มีทุนซ่อมรถให้ 10,000 กรณีเป็นรถชนรถ และ คุ้มครองสูญหายไฟไหม้ 10,000

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์การใช้ส่วนบุคคล (610)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 10,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 10,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม – บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 300,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล – บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

*** เพิ่มเติมทุนประกัน รถมอเตอร์ไซต์ อายุรถ 1-3 ปี ทุน 10,000 อายุรถ 4-5 ปี ทุน 5,000 กรณีเป็นรถรับจ้างมีค่าเสียหายส่วนแรก 500

รถใช้งานส่วนบุคคลราคา 1,999 | รถรับจ้าง ราคา 2,257


ไทยศรี ประกันมอเตอร์ไซค์

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์การใช้ส่วนบุคคล (610)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 10,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 10,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม – บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 400,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 700,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล – บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

ราคา 2,200 บาทต่อปี


ไทยวิวัฒน์ มอเตอร์ไซค์ 3+

คุ้มครองชีวิตและอนามัยของคู่กรณี  300,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี 1,000,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกันกรณีชนรถคู่กรณี ถ้าอายุรถ 1-5ปี คุ้มครอง 10,000 บาท/ครั้งถ้าอายุรถ 6-10 ปี คุ้มครอง 5,000 บาท/ครั้ง
ประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่ในคดีอาญา 50,000 บาท
คุ้มครองผู้ขับขี่ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร  2 ที่นั่ง 50,000 บาท/คน
เงินทดแทนระหว่างเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 365 วัน 500 บาท/สัปดาห์

ราคา 1,880 บาทต่อปี

ไทยวิวัฒน์ มอเตอร์ไซค์ 3+ ฺBIG BIKE

คุ้มครองชีวิตและอนามัยของคู่กรณี  300,000 บาท/คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี 1,000,000 บาท/ครั้ง
ทุนประกันกรณีชนรถคู่กรณี ถ้าอายุรถ 1-5ปี คุ้มครอง 30,000 บาท/ครั้งถ้าอายุรถ 6-10 ปี คุ้มครอง 2,000 บาท/ครั้ง
ประกันตัวสำหรับผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท
คุ้มครองผู้ขับขี่ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร  2 ที่นั่ง 200,000 บาท/คน

ราคา 5,000 บาทต่อปี

ตารางเปรียบเที่ยวความคุ้มครอง ประกันมอเตอร์ไซค์ แต่ละบริษัทแบบเข้าใจง่าย

ประกันมอเตอร์ไซค์


มิตรแท้ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 2+

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยหรือบุคคลภายนอก 300,000 ต่อคน /10,000,000 ต่อครั้ง
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 600,000 ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น  ตามตารางทุนประกันไม่เกิน 10,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์สูญหายไฟไหม้ ตามทุนประกัน
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่เกิน 2 ที่นั่ง 50,000 ต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2 ที่นั่ง
 • ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่คุ้มครอง
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 ต่อครั้ง


ประกันมอเตอร์ไซค์ 2+ มิตรแท้

อายุรถ 1-3 ปี ไม่เกิน 10,000 แผนไม่มีค่ารักษาพยาบาล 2,090 | แบบมีค่ารักษาพยาบาล 2,350

อายุรถ 4-5 ปี ไม่เกิน 5,000 แผนไม่มีค่ารักษาพยาบาล 2,090 | แบบมีค่ารักษาพยาบาล 2,350

มิตรแท้ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 3+

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยหรือบุคคลภายนอก 300,000 ต่อคน /10,000,000 ต่อครั้ง
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 600,000 ต่อครั้ง
 • ความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น  ตามตารางทุนประกันไม่เกิน 10,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์สูญหายไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่เกิน 2 ที่นั่ง 50,000 ต่อคน
 • ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2 ที่นั่ง
 • ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่คุ้มครอง
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 ต่อครั้ง

ประกันมอเตอร์ไซค์ 3+ มิตรแท้

ไม่จำกัดอายุรถ ทำได้เลย  แผนไม่มีค่ารักษาพยาบาล 1,990 | แบบมีค่ารักษาพยาบาล 2,290

ไม่จำกัดอายุรถ ทำได้เลย  แผนไม่มีค่ารักษาพยาบาล 1,990 | แบบมีค่ารักษาพยาบาล 2,290

 

เงื่อนไขการรับประกันภัยมอเตอร์ไซค์มิตรแท้ 2+ 3+

 • สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกขนาดรหัส 610 เท่านั้น
 • มิตรแท้มอเตอร์ไซค์ 2+  รับประกันภัยสำหรับอายุรถที่ไม่เกิน 5 ปี
 • มิตรแท้มอเตอร์ไซค์ 3+  รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถที่ทำประกัน
 • ไม่ต้องถ่ายรูปรถคันที่เอาประกันในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • ทุนประกันภัยรถชนและสูญหายไฟไหม้พิจารณาตามหลักเกณฑ์รับประกันภัยที่ 60 เปอร์เซ็นต์ของราคาแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่มีความเสียหายส่วนแรก ขอความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์คันเอาประกันภัย
 • ไม่มีส่วนลดประวัติดี
 • บริษัทอาจทำการตรวจสอบประวัติการใช้รถของผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจส่งผลให้เปลี่ยนแปลงเบี้ยและเงื่อนไขการรับประกันภัยต่างๆ หรืองดรับประกันภัย
 • ข้อมูลและรายละเอียดของการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบ และขั้นตอน การทำประกันมอเตอร์ไซค์

 1. สำเนาทะเบียนรถ คันที่ต้องการทำประกัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการทำประกันภัย
 3. ส่งเอกสารทางไลน์ไอดี worawutch หรือ Email chaopradit@gmail.com
 4. ชำระค่ากรมธรรม เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินจัดส่งให้ทางไลน์
 5. มิตรแท้ประกันภัยกรมธรรมออกใน 24 ชั่วโมง ส่งสำเนาให้ทางไลน์ หรือ Email เอกสารตัวจริงจัดส่งทางจดหมายใน 1 – 2 สัปดาห์ ฟรี หากมีการตีกลับ คิดค่าจัดส่งเอกสารครั้งละ 50 ทุกรายการ

[sc name=”contact”]