ประกันรถสองแถว ชั้น 3 ของ LMG ประเภท 3 รถสองเเถว

ประกันชั้น 3 รถสองแถว
ประกันรถสองแถว

ประกันรถสองแถว ชั้น 3 จาก LMG ทำง่าย

แนะนำประกันชั้น 3 สำหรับรถสองแถว เเพ็คเก็จ ของ LMG ประเภท 3 รถสองเเถว

(thumbtack) สำหรับ Pick up 4 ต้นดัดแปลงเป็นสองแถวรับจ้างสารธารณะ รหัรสถยนต์ 230

หมายเหตุ:
1. การแจ้งงานโปรดระบุ Product code ตามที่เเจ้ง, Non – STD Commission, โปรดระบุ CA Code ให้ถูกต้อง
2. อัตราเบี้ยฯนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ดิดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เเล้ว
3. อัตราเบี้ย ดังกล่าวมีผลตัังแต่ 01 กรกฎาคม และสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข:

– สำหรับ Pick up 4 ตัน ดัดแปลงเป็นสองแถวรับจ้างสาธารณะ รหัสรถยนต์ 320
– คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และ การประกันตัวผู้ขับขี่
– ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
– ไม่จำกัดอายุรถ

เอกสารในการทำประกัน

  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 984 4858
หรือทาง ไลน์

เพิ่มเพื่อน