ประกันโควิดเจอจ่ายจบ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ 2564

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ รวม แบบทุกที่ ทุกบริษัท มีที่ไหนบ้าง

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ อัพเดท 2564 ยังมีที่ไหนรับอยู่หรือเปล่า ผมรวมมาได้แล้วครับ ถ้าต้องการทำ ประกันโควิด แบบเจอจ่าย สามารถเลือกดูตาม รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ ในส่วนของรายละเอียด แนะนำว่า ให้อ่านก่อนทำนะครับ เพราะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากทางบริษัทได้

ความคุ้มครอง เป็นมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 14 วันทุกบริษัทครับ สำหรับ กรมธรรมออกเมื่อไหร่ จะมีแจ้งทางหน้า ฟอร์ม ที่เราทำการกรอกข้อมูลครับ

ประกันโควิดเจอจ่ายจบ-อาคเนย์

ราคา 260 บาท

 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  50,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  50,000 บาท
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

ราคา 519 บาท

 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  100,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  100,000 บาท
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

ราคา 778 บาท

 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  150,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  150,000 บาท
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

ราคา 1037 บาท

 • ตรวจพบการติดเชื้อ :
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  200,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ :
  *ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
  200,000 บาท
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ covid-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้ แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัส covid-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึง แผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึง ประเทศอื่นๆ ที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
 • สายงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ หรือมีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มี ความเสี่ยงภัย ได้แก่ สมุทรสาครหรือ จังหวัดอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้เอาประกันภัยถือสัญชาติไทยเท่านั้น
ประกันโควิด เจอจ่ายจบ-สินมั่นคง
ประกันโควิด เจอจ่ายจบ-สินมั่นคง-plan
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

เงื่อนไขการรับประกัน

 • 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี
 • 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • 4. ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง
 • 5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 • 6. ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
 • 8. ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง
 • 9. ระยะเวลารอคอย ( waiting period )14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก
ทำประกันออนไลน์ -คลิกตรงนี้ได้เลย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็น เวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
5. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
6. ผู้เอาประกันสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบประกันโควิดอื่นๆ