ประกันโควิด อัพเดท 29-03-63 แบบทำออนไลน์ได้มีที่ไหนบ้าง

ประกัน Covid ทุกแบบ

ประกันโควิด อัพเดท 29-03-63 แบบทำออนไลน์ได้มีที่ไหนบ้าง 

ประกันโควิด ตอนนี้ใครที่ยังมองหาอยู่ก็ยังมีนะครับ ผมหาแบบที่เพื่อนๆ สามารถ ทำออนไลน์ได้เลยครับ สามารถดูความคุ้มครองตามตารางด้านล่างได้เลยครั ว่าต้องการที่ไหน ผมรวมมาให้แล้วครับ สำหรับ ประกันโควิดที่แนะนำ เป็นของ 724.co.th ครับ

>>> เลือกดูแบบประกันทั้งหมด <<< จาก 724.co.th

ประกันโควิด-รวมทุกแบบ

>>> เลือกดูแบบประกันทั้งหมด <<< จาก 724.co.th

ประกันโควิด วิริยะประกันภัย ราคา 439 บาท

ประกันโควิด-วิริยะ

>>> ทำประกันโควิด จากวิริยะประกันภัย ราคา 439 บาท จาก ANCBroker <<< 

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*
  สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) :
  300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (จ่ายตามจริง)
  30,000 บาท
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ.หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  (สูงสุด 14 วัน)
  500 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,000 บาท

1. จำกัดสิทธ์การซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์
2. ไม่คุ้มครองการเจ็บปวยโดยโรคที่มีสาหตุหรือภาระแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 14 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)

4. ข้อตกลงคุ้มครองกรณีการเสียชิวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย
5. สำหรับการเรียกร้องตามข้อตกลงความคุ้มครองที่ท่านลือกซื้อ ท่านสามารถนำส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัทเพื่อพิจารณาความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงการะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
5. แผนประกันโควิด โปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่น ต่อ 1 กรมธรรม โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิด ชีลด์ ได้
6. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรมโดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา รับประกันภัยโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)”
ท่านจะได้รับกรมธรรม์จากวิริยะภายใน 7-14 วันทำการ

>>> ทำประกันโควิด จากวิริยะประกันภัย ราคา 439 บาท จาก ANCBroker <<< 


จากตาราง ประกันโควิดข้างบน จะเห็นว่า อันที่เจอจ่ายมีของ เอเชีย ราคา 500 บาทครับ  และมีในส่วนของ เงินชดเชยรายวันด้วยครับ

สำหรับ ท่านที่ต้องการทำให้เด็กน้อย หรือว่าเด็กที่อายุน้อยๆ ของวิริยะ จะเป็นแบบเดียวที่รับ ตั้งแต่อายุ 15 วันครับ

ตอนนี้ ประกันโควิด ที่สามารถทำออนไลน์ได้ มีตามตารางด้านบนเลยครับ สำหรับเงื่อนไข ในการทำประกัน สามารถ เลือกดูได้เลยครับ โดยเลือกไปที่ ปุ่มสีชมพูครับ

รักษาสุขภาพกันทุกท่านนะครับ ซื้อประกันแต่พอดี มีแล้วคุ้มครองแล้วไม่ต้องทำเพิ่มแล้วครับ

*** 724team.com เป็นเว็บแนะนำว่าที่ใด เปิดรับ หรือสามารถ ทำประกันออนไลน์ได้ เท่านั้น ไม่ได้ออกกรมธรรม์ หรือจัดส่ง กรมธรรม์ กรณีมีความผิดพลาดที่เกิดจากการทำประกัน โปดติดต่อบริษัทที่ท่านทำประกัน ***