ประกันภัยไวรัสโคโรนา ประกันโควิด COVID19 สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันโควิด

หมายเหตุ *** www.724team.com เป็นเว็บไซต์ แนะนำให้ ผู้ที่สนใจ สามารถทำประกันภัย กับบริษัทที่เปิดรับได้เท่านั้น ไม่ได้ทำการออก กรมธรรม์ หรือจัดส่งให้กับผู้ที่ทำประกัน โดยเราจะอัพเดทว่าที่ไหนเปิดรับทำประกันประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำประกัน สามารถทำประกันกับ บริษัทที่เปิดรับได้ เมื่อมีการเปิดรับ

ในส่วนการติดตามกรมธรรม์ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกกรมธรรม์  ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทนั้นๆที่ท่าน ได้ทำครับ ***

มองหา ประกันโควิด COVID ประกันภัยไวรัสโคโรน่า ราคา 99 – 499 ต่อปีนะครับ มีค่าประกันอุบัติเหตุให้ด้วย !! มีระยะเวลารอคอย 14 วันนะครับ
สินทรัพย์ ประกันภัย กรอกข้อมูลออนไลน์ได้แล้ว รับกรมธรรมทาง Email ได้เลย จ่ายบัตร หรือว่าโอนก็ได้ จ่ายทาง qrcode ก็ได้ สะดวกมาก (ระยะเวลารอคอย 15 วัน) โปรดออ่านเงื่อนไขก่อนการทำประกันครับ

ประกันโควิด-19 COVID ที่สามารถทำออนไลน์ได้ ครับ
18-03-2563 5:08

จากบริษัท ANC Broker

ทำ ประกันโควิด สินทรัพย์ประกันภัย
http://bit.ly/okdeee19

จาก 724.co.th

ทำ ประกันโควิด ทิพยะ ประกันภัย
http://bit.ly/2xIDu9m

ทำ ประกันโควิด-19 วิริยะ ประกันภัย
http://bit.ly/2QpGiPj