อัพเดทแบบ ประกันโควิด-19 COVID 19 ที่เปิดรับออนไลน์

ประกันโควิด

Table of Contents

ประกันโควิด19 #โควิดสมุทรสาคร #โควิด19 ของเอเชียประกันภัย อัพเดท 23 ธันวาคม 2563

ประกันโควิด19-COVID-19ออนไลน์

อย่างที่ทุกคนทราบ ตอนนี้สถานการณ์ที่สมุทรสาครจากผู้ติดเชื้อที่เจอไม่กี่คน ตอนนี้พุ่งไปถึง ห้าร้อยคนกว่าแล้ว (และไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหน) แต่ขอให้ทุกท่านปฎิบัติตามนี้โดยเคร่งครัด ไม่ใช่แค่พื้นที่สมุทรสาครเท่านั้น ขอให้ทำกันทั้งประเทศจะช่วยลดการระบาดระลอกใหม่ได้ ขอย้ำอีกครั้ง นี่ ไม่ใช่โรคกระจอก มันคือโรคที่อัตราการแพร่กระจายสูงมาก ดูจากอัตราผู้ติดเชื้อทั่วโลก น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว แต่เราสามารถรับมือมันได้ ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากาก ล้างมือกันทุกคนตอนออกนอกบ้าน

จากรอบที่แล้ว ประกันโควิดท่านใดที่ทำแล้ว ไม่ต้องทำ แต่ให้ต่ออายุครับ เพราะไม่ต้องทำเกินความจำเป็น และต้องอ่านความคุ้มครองก่อนด้วยนะครับ

ใครที่ยังไม่ได้ทำประกันโควิด  กรณีที่ไม่ต้องการออกจากบ้าน หรือในพื้นที่เสี่ยง หรือมีญาติอยู่ในพื้นที่เสี่ยง  สามารถเลือกทำออนไลน์ได้ ที่นี่ครับ ผมหาที่ๆ สามารถทำออนไลน์ ได้ 2 ที่ครับดังนี้

ประกันโควิด19 #โควิดสมุทรสาคร #โควิด19 ของเอเชียประกันภัย

ราคาอยู่ที่ 365 – 1825

ดูรายละเอียด

รายละเอียดแผน ประกันโควิด-19 ราคา 365 บาทต่อปี

 • ค่าชดเชยรายวัน :
  อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  (วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
  25,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า :
  *ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพัก :
  รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
  50,000 บาท

รายละเอียดแผน ประกันโควิด-19 ราคา 500 บาทต่อปี

 • ค่าชดเชยรายวัน :
  อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  (วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
  50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า :
  *ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  500,000 บาท
 • ตรวจพบเชื้อ :
  ไวรัสโคโรนา 2019
  50,000 บาท

รายละเอียดแผน ประกันโควิด-19 ราคา 1825 บาทต่อปี

 • ค่าชดเชยรายวัน :
  อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
  ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  (วันละ 2,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
  125,000 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า :
  *ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพัก :
  รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
  250,000 บาท

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัททุกแผนรวมกันแล้วทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ดูรายละเอียด

ของ 724 มีประกันโควิดของ ทิพย วิริยะ และ เอเชีย ประกันภัย

ราคาอยู่ที่ 439 – 850  

ดูรายละเอียด

สำหรับประกันของ 724 จะมีให้เลือกได้หลากหลายกว่า และมีหลาย บริษัทครับ สามารถทำออนไลน์ได้ และจ่ายออนไลน์ได้เลย


อัพเดทแบบ ประกันโควิด -19 COVID 19 ที่เปิดรับออนไลน์ 18/03/2563

หมายเหตุ *** www.724team.com เป็นเว็บไซต์ แนะนำให้ ผู้ที่สนใจ สามารถทำประกันภัย กับบริษัทที่เปิดรับได้เท่านั้น ไม่ได้ทำการออก กรมธรรม์ หรือจัดส่งให้กับผู้ที่ทำประกัน โดยเราจะอัพเดทว่าที่ไหนเปิดรับทำประกันประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำประกัน สามารถทำประกันกับ บริษัทที่เปิดรับได้ เมื่อมีการเปิดรับ 

ในส่วนการติดตามกรมธรรม์ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกกรมธรรม์  ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทนั้นๆที่ท่าน ได้ทำครับ ***

ผ่านมา 4 วันกับการแนะนำ ว่ามีที่ไหนบ้างที่ รับทำประกันโควิด-19 ออนไลน์ เพราะว่า ตัวแทนเองก็กลัวลูกค้าเป็น ลูกค้าเองก็เหมือนกัน ต่างคนต่างกลัว งั้น มาทำประกันออนไลน์กัน ครับ เพราะว่าอย่างน้อยก็ ดีกว่า ไม่ต้องไปเจอกันเลย กรอกเอกสารออนไลน์ได้

สำหรับเงื่อนไขการรับประกัน เพื่อนๆ ดูตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทได้เลยครับ อ่านนิดนึงนะครับเพราะว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และปิดรับ เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขในการรับประกัน เพราะว่า ตอนนี้ ก็ใครๆ ก็กังวลครับ

สำหรับบริษัทที่รับประกันโควิด-19 ออนไลน์ตอนนี้มี 5 ที่จากสองโบรคเกอร์ที่ผมทำอยู่ ทำออนไลน์ได้ครับ

จาก 724.co.th

ทำประกันโควิด ทิพยะ ประกันภัย http://bit.ly/2xIDu9m

ทำประกันโควิด-19 วิริยะ ประกันภัย http://bit.ly/2QpGiPj

หักเงินจาก จากผ่านบัตรเครดิต / เดบิต

จากบริษัท ANC Broker

ทำ ประกันโควิด สินทรัพย์ประกันภัย http://bit.ly/okdeee19

จ่ายผ่าน พร้อมเพย์ คิวอาร์โค๊ด มีการชำระได้ 3 แบบ ตอนที่ผมซื้อของตัวเองก็ใช้พร้อมเพย์ ง่ายดี

อีกเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้ครับ ในกรณีที่มีปัญหาทำยังไง

แรกๆก็ช่วยตามครับเพราะว่า ช่วยกัน ไปๆมาๆ โดนด่าครับ 555 เลยต้องขึ้นตัวแดงว่า เราแนะนำที่เปิดให้ทำออนไลน์ ได้ง่ายๆ และมีที่ไหนบ้าง ผมไม่ได้ออกกรมธรรม์ แค่บอกว่าที่นี่มีนะ ทำได้ เท่านั้น และปัญหาในการทำ ประกันCovid-19 ที่เจอคือ ตอนนี้ช่วยได้

 1. ตอนจ่ายระบบมีปัญหา แสดงว่าจ่ายแล้วแต่ ในระบบแจ้งว่า ยังไม่จ่าย อันนี้ต้องเก็บ Slip ไว้ครับ ใคร่จ่ายพร้อมเพยแบบผม ก็มีแจ้งเงินออกในบัญชี เอาตรงนั้นมายืนยันได้  หรือว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิต เราก็เอา SMS ที่แจ้งตัดมาได้ หรือว่าในบัญชีมีก็ แคปหน้าจอมา ครับ
 2. เรียบร้อยทุกอย่างแต่ไม่มีกรมธรรม ส่งมา อันนี้บางที่ ใช้เวลา 7-14 วันเลยนะครับ แล้วแต่ละบริษัท
 3. มีกรมธรรมออกแต่เงินไม่ตัด อันนี้น่าจะโชคดี ทำบุญมาเยอะครับ
 4. ไม่แสดงอะไรซักอย่าง แล้วดันตัดเงินด้วย คุณพระ
 5. ทำพร้อมกัน เพื่อนออกหมด เราไม่ออก
 6. ที่อยุ่ผิด ผมว่าไม่เป็นไร แต่ เลขที่บัตรต้องถูก คนเราย้ายที่อยู่ได้ และกรมธรรม์ก็ส่งทาง Email นะครับ
 7. เอกสารไม่ออก เงินไม่ตัด ผมว่าทำใหม่เลย ง่ายกว่า ที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาคือ คืนเงินได้แต่นานนนนน

มาดูวิธีการแจ้งปัญหากันครับว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

อยากที่ผมแจ้งไปแล้ว่า แจ้งแล้วว่า จากบริษัทใด เช่น จาก 724.co.th ไม่ใช้เว็บนี้นะครับ เดี๋ยวเห็น 724 เหมือนกัน อย่างแรกให้้เราดูบริษัทก่อนครับ เช่นตอนนี้ 18/03/2563 20:46 ทิพยะ วิริยะ ทำกับ 724.co.th เวลามีปัญหา ให้เราเตรียมข้อมูลดังนี้ครับ แล้วจะไวมากๆ

 1. ชื่อ นามสกุล :
 2. บริษัท และแผนประกันที่ทำคือ :
 3. สลิปเอกสารโอนเงิน :
 4. ส่งเอกสาร และข้อมูลทางไลน์เลย ดังนี้ ถ้าซื้อจากเว็บ 724.co.th เตรียมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ FACEBOOK 724markets

ตัวอย่าง

ทำ ประกันโควิด วิริยะ แผน 599 จ่ายแล้วระบบตัดเงินได้ แต่สถานะดันขึ้นว่าไม่สำเร็จ ให้เราแจ้งดังนี้ครับ เช่น

 1. ชื่อ นามสกุล : สมชาย สบายดี
 2. บริษัท และแผนประกันที่ทำคือ : วิริยะ 599
 3. สลิปเอกสารโอนเงิน : อันนี้อัพโหลด slip ไปได้เลยครับ

สำคัญอย่าลืมนะครับ 724.co.th แจ้ง FACEBOOK 724markets

724markets

สำคัญอย่าลืมนะครับ ANCBroker แจ้ง Email iamw2522@gmail.com

ส่งพร้อมแจ้งรายละเอียดนะครับ

 1. ชื่อ นามสกุล : สมชาย สบายดี
 2. บริษัท และแผนประกันที่ทำคือ : สินทรัพย์ ราคา 499
 3. สลิปเอกสารโอนเงิน : อันนี้อัพโหลด slip ไปได้เลยครับ

 

สุดท้ายขอให้สุขภาพแข็งแรง ทำ ประกันโควิด ได้ทุกท่านครับ ปกติตอนจ่ายเงินจะมีแจ้งนะครับ ว่าเป็น ของบริษัทไหน สงสัยสอบถามได้แต่ตามกรมธรรมไม่ได้นะครับ  ต้องทำตามที่ผมบอกด้านบน