ประกันโดรน ครบทุกบริษัท ส่งเอกสารออนไลน์ได้กรมธรรมไว

Table of Contents

ประกันโดรน ครบทุกบริษัท ส่งเอกสารออนไลน์ได้กรมธรรมไว

สำหรับท่านที่ต้องการทำ ประกันโดรน ผมมีมาแนะนำ และอัพเดท ให้ 2 ที่ครับ คือของ ทิพยะ ประกันภัย และมิตรแท้ประกันภัย ท่านใดที่ต้องการทำประกันโดรน ก็สามารถ แจ้งผมทางนี้ได้เลยครับ ^^  หรือ โทรสอบถามเลยได้ที่ 081 984 4858 ครับ เป็นทั้งโทร และ แอดไลน์ได้เลยครับ ^^

ประกันโดรน ของ ทิพยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. บริษัทฯ ไม่รับ กันภัยโดรนที่ประกอบเอง
2. บริษัทฯ ไม่รับ กันภัยโดรนกรณีทำประกันภัยต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาซื้อหรือมูลค่าที่แท้จริง (กรณีเลือกแผนประกันภัย TIP DRONE 3 หรือ TIP DRONE 4)
3. โดรนที่ขอเอาประกันภัยต้องมีน้ำหนัก (รวมอุปกรณ์ส่วนควบ) สูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม
4. โดรนที่ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากปีที่ผลิต
5. โดรนที่ขอเอาประกันภัยต้องมีการขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

แผนประกันโดรน ของทิพยประกันภัย

สำหรับแผนการรับประกัน จะมีการแบ่งออกเป็น หลายๆ แผน ให้เลือกครับ  มาดูความคุ้มครองกันเลยครับ

แบบประกัน12345678

ความคุ้มครอง / ชื่อแบบ mini mini+ drone1 drone2 drone3 drone4 AG AG+
น้ำหนัก 300 กรัม 300 กรัม 25 กก. 25 กก. 25 กก. 25 กก. 25 กก. 25 กก.
คุ้มครองรวมกัน ไม่เกิน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ดดี 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
การประกันตัวผู้ปล่อยหรือบังดับโดรน 1 แสน 1 แสน 1 แสน 1 แสน 1 แสน
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อโดรน ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 70,000
ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ
กรณีเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อโดรน
10% 10%
ราคา      649      749  1,299  1,599         3,990         5,990  1,690  1,990

ประกันโดรน ราคา

เอกสารประกอบการทำ ประกันโดรน

  • ใบคำขอประกันโดรนทิพย สามารถ โหลด และกรอกข้อมูล ถ่ายภาพส่งให้ผมทางไลน์ได้เลยครับ เอกสารทุกอย่่างส่งทางไลน์ได้ครับ
    เพิ่มเพื่อน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายโดรน บน ล่าง ซ้าย ขาว หน้า หลัง และส่วนของ Serial เลขประจำเครื่อง
  • ภาพใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อขาย

ทำ ประกันโดรน มิตรแท้ประกันภัย ที่นี่

ซื้อโดรนมาแล้ว แต่ก่อนไปขึ้นทะเบียนผู้บังคับ หรือว่า ขึ้นทะเบียนโดรน ต้องทำประกันภัยก่อนนะครับ สำหรับ โพสนี้ผมจะมาแนะนำ วิธีการทำประกันโดรนที่ ง่ายเวอร์เลยครับ ได้รับกรมธรรมใน 1 วันทำการ เอาไปขึ้นทะเบียนได้เลยจ้า

เอกสารกรมธรรมประกันภัยโดรน ตัวจริง ผมจัดส่งให้ใน 1 – 2 สัปดาห์ครับ มาดูขั้นตอนการทำเลย

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันโดรน

  1. ใบคำขอทำประกัน ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่ >>> NewDrone57070 <<<
  2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้บังคับโดรน สามารถใส่ได้ 2 ท่าน
  3. กรณีนิติบุคคล เอกสารที่ใช้คือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  4. ภาพโดรนตามตัวอย่าง ต้องเห็นส่วนของ serial number ชัดเจน และมุมเต็มลำ
ตัวอย่างภาพประกอบการทำประกันโดรน (3)
ตัวอย่างภาพประกอบการทำประกันโดรน (2)
ตัวอย่างภาพประกอบการทำประกันโดรน (1)

ทำประกันโดรน ส่งเอกสาร เริ่มทำประกันโดรน หรือ สอบถามเพิ่มเติม แชทกับเราได้เลยครับ หรือ
โทร 081 984 4858

สำหรับ ประกันภัยโดรน แบบแผน B และ C จะรับประกันสำหรับโดรนที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีใบเสร็จครับ รายละเอียดสามารถดูได้จากรายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันภัยโดรน

แผนรับประกันโดรน

แผน A1/1 ราคา 1800 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 1,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 1,100,000


แผน A1/2 ราคา 2300 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 1,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 200,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 1,200,000


แผน A1 ราคา 3000 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 1,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 300,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 1,300,000


แผน A2 ราคา 4084 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 2,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 2,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 2,100,000


แผน A3 ราคา 5050 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 3,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 3,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 3,100,000


แผน A4 ราคา 4084 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 5,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 5,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 5,100,000


แผน A5 ราคา 11818 บาทต่อปี

ข้อ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ

1.1 ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทั้งนี้ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1.1 และ 1.2 ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

แผน a1/1 ไม่เกิน 10,000,000 ต่อคน

ทั้งนี้ความคุ้มครองในข้อ 1.1 และ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกินอุบัติเหตุแต่ละครั้งและหรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งไม่เกิน 10,000,000 บาท

ข้อ 2 ขยายความคุ้มครองการประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน

กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยาน
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่เกินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกิน 11,000,000