ประกัน ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และ 5 โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่-ประกัน3โรคกวนใจ

ประกัน ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และ 5 โรคจากยุง

คืออะไรและคุ้มครองอะไรบ้าง ? มาดูกันเลย ผมเองก็มีลูกครับ ตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว เด็กๆ ไปโรงเรียนก็อาจจะป่วยเป็นไข้กันได้ เมื่อก่อนลูกชายเด็กๆ ไม่อยากให้เปิดเทอมเลยครับ กลัวเป็นหวัดกลับมา ต้องนอนโรงพยาบาลอีก เรียนไม่ทัน เงินก็เสีย แฮ่ เริ่มจะคุยยาว เรามาดูความคุ้มครองของ ประกัน ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และ 5 โรคจากยุง กันดีกว่าครับว่า คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันไข้หวัดใหญ่-ประกัน3โรคกวนใจ

ประกันตัวนี้คุ้มครองโรคดังนี้ครับ

 1. โรคไข้หวัดใหญ่ (อันนี้เป็นทีนานเลยครับ)
 2. โรคมือเท้าปาก เปื่อย
 3. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
 4. โรคติดเชื้อไวรัสชิกา (Zika Virus Disease)
 5. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)
 6. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
 7. โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือ ไข้ป่า

แต่ละโรคที่ให้ความคุ้มครองถ้านอนโรงพยาบาลก็หลายวันเลยครับ

ความคุ้มครอง ประกันกัน ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และ 5 โรคจากยุง 

 1. ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) หรือว่าเจอแล้วเข้ารพ. 5 วัน ได้เงินส่วนนี้
 2. ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

ประกันนี้มีระยะเวลารอคอย 15 วัน และจะได้รับกรมธรรมใน 7 วันครับ 

>>> สนใจทำประกัน คลิก  <<<

ราคา และความคุ้มครอง ที่จะได้รับ

ประกันไข้หวัดใหญ่

แผน 1 อายุ 0-14 ปี เบี้ยประกันภัย 490/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 10,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 5,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 5,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 500
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 500
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 500

แผน 2 อายุ 0-14 ปี เบี้ยประกันภัย 590/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 15,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 10,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 10,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 1,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 1,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 1,000

แผน 3 อายุ 0-14 ปี เบี้ยประกันภัย 890/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 20,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 15,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 15,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 1,500
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 1,500
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 1,500

แผน 1 อายุ 15-70 ปี เบี้ยประกันภัย 190/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 10,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 5,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 5,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 500
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 500
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 500

แผน 2 อายุ 15-70 ปี เบี้ยประกันภัย 290/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 15,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 10,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 10,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 1,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย  1,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 1,000

แผน 3 อายุ 15-70 ปี เบี้ยประกันภัย 490/ปี

ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 20,000
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 15,000
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 15,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
โรคไข้หวัดใหญ่ 1,500
โรคมือ เท้า ปากเปื่อย 1,500
โรคร้ายจากยุง 5 โรค 1,500

เงื่อนไขประกันภัย

 • รับประกันภัยอายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 • การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • โรคร้ายแรงจากยุง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF), โรคติดเชื้อไวรัสชิกา (Zika Virus Disease), โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis), โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya), โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือ ไข้ป่า
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 15 วัน
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

>>> สนใจทำประกัน คลิก  <<<