วิธีการ เคลมประกันโควิด ติดโควิด แล้วทำยังไงดี

ขั้นตอนการเคลมประกันโควิด

วิธีการ เคลมประกันโควิด ติดโควิด แล้วทำยังไงดี

หลังจากที่ได้ทำประกันไปแล้ว และได้รับความคุ้มครองแล้ว หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำอย่างไรดี โพสนี้เรามาดูวิธีการ เคลมประกันโควิดถ้าติดทำอย่างไร มาดูกันครับ

ขั้นตอนการเคลมประกันโควิด

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

 1. ตรวจสอบเอกสารความคุ้มครอง บริษัทประกัน และความคุ้มครอง และโปรดเตรียมเอกสาร สำเนาบัตร ประชาชน ชื่อที่อยู่ และเอกสารผู้รับผลประโยชน์
 2. เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
  ใบรับรองแพทย์
  ผลการตรวจ
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาสมุดปัญชีธนาคาร
  แบบฟอร์การเรียกร้องสินไหม กรณี ต้องมีค่ารักษาพยาบาล โปรดเตรียมเอกสารครับ
 3. การยื่นเอกสาร โปรดส่งเอกสารทาง email หรือ ทางจดหมาย เขียนที่จดหมายว่า เคลมประกันโควิด
 4. เมื่อได้รับสินไหมแล้วโปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งกับบริษัทประกันครับ

รักษาสุขภาพกันนะครับ

บริษัทประกันภัย ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร เอกสาร
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 492, 494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดาวน์โหลด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ไม่ใช้
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 30 ถนน พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ดาวน์โหลด
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ดาวน์โหลด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ดาวน์โหลด

 

 เรื่องการขอแก้ไขข้อมูลภายในกรมธรรม์

บริษัทประกันภัย เอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียกดู
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรียกดู
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรียกดู
บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรียกดู
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เรียกดู
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เรียกดู