อัพเดทแผนประกันโควิดใหม่ 15/03/2565

ประกันโควิกจากทูนประกัน

อัพเดทแผนประกันโควิดใหม่ 15/03/2565

ตอนนี้ที่เปิดอยู่จะ มี 2 ที่ครับ และจะเป็นส่วนของคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครับ ไม่มีเจอจ่ายจบแล้ว ตามที่ได้ดูมาหากไปรักษาที่โรงพยาบาล จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 20000 บาทขึ้นไปครับ หากมีประกันอยู่แล้ว ก็จะเบิกได้ตามเงื่อนไขครับ หากไม่มีประกัน แนะนำซื้อ 2 ที่ครับ ช่วยกันออก รักษาสุขภาพกันนะครับ

ประกันโควิดใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ ANC ลิงก์สำรอง ประกันโควิดที่เปิดรับ จาก 724

ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทุกวัน ห้ามประมาท แผนประกันโควิด จาก ทูนประกันภัย ที่ครอบคลุมมากที่สุด

ประกันโควิกจากทูนประกัน
“เจอ-จ่าย-รักษา-โคม่า” ครบในฉบับเดียว ‼️
✅ คุ้มครองตรวจเจอติดเชื้อ รับเงินก้อน
✅ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
✅ คุ้มครองกรณีโคม่าจากการติดเชื้อ
✅ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
📌สั่งซื้อประกันโควิดเริ่มต้น 499 บาท/ปี
คลิก : https://bit.ly/3tbFleM

เน้นเจอจ่ายจบ https://724team.com/399 

เน้น ชดเชยรายได้ https://724team.com/159

ความคุ้มครอง

 • ทูนประกันภัย499บาท PLAN 1
 • ความคุ้มครองโควิด
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า
  ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID-19) (COMA)
  300,000บาท
 • การรักษาพยาบาลจากโรค
  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Medical)
   30,000บาท
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
  อุบัติเหตุทั่วไป (PA.1)
  150,000บาท
 • จ่ายทันทีเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  10,000บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี-80 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ขอเอารับประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอารับประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 6. มีระยะรอคอย 14 วัน
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู๋ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 8. ไม่รับนักโทษในเรือนจำ (กรณีซื้อประกันก่อนถูกคุมขัง – เมื่อถูกคุุมขัง กรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองทันที หรือกรณีบุคคลอื่น ๆ ซื้อให้ผู้ถูกคุมขัง – กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครอง / สิ้นสุดความคุ้มครองทันที)