ขั้นตอน เคลมประกันโควิด ไทยประกันภัย / อาคเนย์ อัพเดท เมษายน 2565

ชั้นตอนการเคลมประกันโควิด

Table of Contents

ขั้นตอน เคลมโควิดไทยประกันภัย / อาคเนย์ อัพเดท เมษายน 2565

สำหรับการยื่นเคลมประกันโควิด จะมี 2 อย่างคือ ไปด้วยตัวเอง หรือว่า ยื่นแบบออนไลน์ แล้วส่งเอกสารไปก็ได้ จากที่ได้หามาจาก คปภ. ส่วนของ โบรคเกอร์ ต่างๆ ที่ส่งข้อมูลให้กับลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ

สรุปการเคลมใหม่แบบมี VDO อันนี้ของ ANC ทำสรุปไว้ดีมากมี VDO แนะนำด้วยครับ 

สรุปการยื่นเคลม หลังจากกรณีที่รมว.คลังมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ทำประกันโควิดไว้กับ ทางบริษัทอาคเนย์ประกันภัยและบริษัทไทยประกันภัย สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้

กรณีผู้เอาประกันภัยมีการทำเรี่องเคลมแล้วยังไม่ได้เงิน หรือ กรณีที่ได้รับความเสียหายแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องเคลม ท่านสามารถยื่นเคลมออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว. ได้ที่ >> https://rps-sev.gif.or.th/Login

*** แนะนำกรอกข้อมูล และเตรียมเอกสาร ให้พร้อมครับ สำหรับเอกสารที่เราจะส่งไปแนะนำให้ทำสำเนาไว้ด้วยครับ หรือหากเป็นการถ่ายภาพ ลองเปิดดูหน่อยว่า เห็นชัด ไม่ต้องเดา และลองเปิดดูที่เครื่องของเรา ด้วยครับ เพราะว่า หากส่งเอกสารไปแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไม่ชัด หรือกรณีที่เอกสารหาย ก็จะได้ มีอันที่ชัดๆ ส่งให้ใหม่ได้ครับ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยเบื้องต้น ดังนี้

1. หน้าตารางกรมธรรม์
2. ผลตรวจแบบ RT PCR
3. ใบรับรองแพทย์
4. บัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5. หน้าบุ๊คแบงค์ผู้เอาประกัน / ผู้รับผลประโยชน์
6. ใบคำขอทวงนี้
7. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

หมายเหตุ : เมื่อยื่นผ่านออนไลน์แล้ว ให้ปริ้นเอกสารเลขที่คำทวงหนี้ และรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ไปยัง สำนักงาน กปว.

สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไป
ดูวิธีแจ้งเคลมได้ที่ https://www.ancbroker.com/covid19

สำหรับลูกค้าANCสามารถดูกรมธรรม์ได้ที่
https://www.prakun.com/covid-19/mypolicy-check.php

บริษัทอาคเนย์มีการจัดส่งกรมธรรม์ทางSMS ชื่อ SMS ว่า “ Southeast” คุณลูกค้าลองตรวจสอบ SMS ตนเองอีกครั้งได้เลย
หากไม่สามารถหากรมธรรม์ หรือ downloadได้ โดยมีแต่เลขกรมธรรม์ ให้ใช้ใบแจ้งความเอกสารหายแทน

แจ้งความ

ขอบคุณ ANC ครับ รายละเอียด : https://bit.ly/3E9ePsH

ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่อยู่ด้านล่างนี้

1)กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”
ท่านสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-791-1444 ต่อ 26-30

2) สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect)

3) ในส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ
https://www.oic.or.th/th/region

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ OIC ได้ที่นี่ : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=345811277571645&id=100064283275546

ข้อมูลการเคลมประกันโควิด เพิ่มเติมจาก กรมการประกันภัย

เคลมประกันโควิด กรณีที่เรา ต้องการไปยื่นเอกสาร

(กปว.) กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีเปิดรับคำทวงหนี้
กรณี บมจ. อาคเนย์ประกันภัย / บมจ.ไทยประกันภัย
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 65 – วันที่ 15 กรกฎาคม 65 เวลา 8.30 – 16.30 น. พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. (เปิดเฉพาะ วัน/เวลาราชการเท่านั้น)

สถานที่รับคำทวงหนี้
The Bazaar Ratchadaphisek ณ สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก ชั้น 1 – 2
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แผนที่ดูได้ที่นี่ครับ เดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับ 

พิกัด สถานที่รับคำทวงหนี้ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย / บมจ.ไทยประกันภัย

ณ สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก (ชั้น 1 – 2)
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 65 – วันที่ 15 กรกฎาคม 65 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประเภท : ประกันภัยโควิด – 19

1) ถ้ายื่นเคลมกับบริษัท อาคเนย์ / ไทยประกันภัย ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เงิน ต้องยื่นเรื่องกับกองทุนใหม่หรือไม่

ตอบ ต้องยื่นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพราะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

2) ถ้าจะเคลมประกันภัยโควิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ
1. ต้นฉบับ ! ใบรับรองแพทย์ สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
2. ต้นฉบับ ! ผลตรวจการติดเชื่อด้วยวิธี RT-PCR/ สำเนาต้องมีตราปัมของโรงพยาบาล
3. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
4. กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรรม
5. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมดบัญชีธนาคาร
6. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทน ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ ! ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
ระบุ “ให้มีอำนาจยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ผู้ชำระบัญชี บริษัท..(ระบุ…
เพื่อเรียกร้อง ค่า…..(ระบุ…. ..” สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

* ถ้าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้มารดา/บิดา ชอบด้วยกฎหมายทำแทน ไม่ต้องมอบอำนาจ
พร้อมสำเนาสูติบัตร /สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

3) กรณีเสียชีวิตจากโควิดต้องใช้เอกสารอะไร // กรณีระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์

ตอบ
1. ต้นฉบับ ! ใบรับรองแพทย์ สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
2. ต้นฉบับ ! ผลตรวจการติดเชื่อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
3. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
4. กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรรม์
5. สำเนาใบมรณบัตร / สำเนาทะเบี้ยนบ้านที่ประทับตราคำว่า”ตาย”
6. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
7. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้รับผลประโยชน์
8. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเรื้องแทน ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ ! ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

ระบุว่า “ให้มีอำนาจยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ผู้ชำระบัญชี บริษัท..(ระบุ…
เพื่อเรียกร้อง ค่า… …(ระบุ). สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

4) กรณีเสียชีวิตจากโควิดต้องใช้เอกสารอะไร // กรณีระบุผู้รับประโยชน์ว่า “ทายาท”

ตอบ
1. ต้นฉบับ ! ใบรับรองแพทย์ / สำเนาต้องมีตราปิ้มของโรงพยาบาล
2. ต้นฉบับ ! ผลตรวจการติดเชื่อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
3. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
4. กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานุที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรร
5. สำเนาใบมรณบัตร / ทะเบียนบ้านที่ประทับตราคำว่า “ตาย”
6. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
7. คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

บัญชีเครือญาติ

9. หนั้งสือยินย้อมทายาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านทายาท ทุกคน !
10. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้ยื่นคำทวงหนี้

5) กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากโควิดต้องใช้เอกสารอะไร

ตอบ
1. ต้นฉบับ ! ใบรับรองแพทย์ สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
2. ต้นฉบับ ! ผลตรวจการติดเชื่อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปิ้มของโรงพยาบาล
3. ต้นฉบับ ! ใบเสร็จรับเงิน
4.สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
5. กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรรม์
6. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมดบัญชีธนาคาร
7. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนเรื่องแทน ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ!
ติดอากรแสตมป์ 30 บ่าท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ยื่นคำทวงหนี้

กองทุนประกันวินาศภัย ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงาน คปก. ส่วนกลาง
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2515 3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186
แผนที่ : https://g.page/OICThailand?share

สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ
เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2476 9940
แผนที่ : https://goo.gl/maps/WuigYZ7p1fJvJYVP8

สำนักงาน คปภ. เขตบางนา
เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ชอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2361 3769
แผนที่ : https://goo.gl/maps/CTTPfzbcggoa7QjL6

สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ
ข้อมูลจาก oic : https://www.oic.or.th/th/region
แผนที่ : https://bit.ly/3JxHGbe

ท่านต้องยื่นคำทวงหนี้ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ