เติบโต และสร้างรายได้ ไม่จำกัด !

รายได้ นอกจากการขาย ที่เราสามารถ หักค่าคอม หรือรายได้ ได้เลยแล้ว จะมาจากส่วนของค่าแนะนำ และการสร้างทีมงาน ข้อดีของทั้ง 2 อย่างต่างกัน แต่ทำให้เราเติบโตในธุรกิจนี้ได้

ค่าคอม สำหรับการขาย สามารถ ดูได้ที่นี่ โดย แอดไลน์ และ พิมพ์ว่า “ค่าคอม”
ไลน์ https://lin.ee/Bd8hCdq เนื่องจากค่าคอมมีการปรับเปลี่ยน ตามที่บริษัทแจ้ง

อธิบาย แผนรายได้ จากธุรกิจประกันภัย

สมัครเพิ่อเริ่มธุรกิจประกันภัยของคุณ