ประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี 2565

ประกันมะเร็ง

ประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี 2565

สวัสดีครับ ขึ้นชื่อว่า มะเร็งไม่มีใครอยากเป็นครับ และเป็นโรคที่หลายๆคนกังวลกัน ว่า หากเกิดขึ้น จะทำอย่างไรดี เพราะไม่รู้สาเหตุ ที่แน่ชัด และ ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย นอกจากการดูแลตัวเองแล้ว อีกเรื่องที่ผมมักได้ยินคำถามจาก เพื่อนๆ หรือว่าลูกค้า ก็คือ ใหญ่มีประกันมะเร็งไหม ที่ไหนดี ตอนแรกผมก็บอกว่า พี่ครับ หากมีประกันชีวิตอยู่แล้ว ผมว่าน่าจะครอบคลุมนะครับ แต่ไม่ครับ ลูกค้าอยากได้เฉพาะ ไปเลย คิดว่าเบี้ย น่าจะถูกกว่า และคุ้มครองเยอะว่า งั้นเรามาดูกันเลยครับ

ประกันมะเร็ง

ผมได้ไปหามา และอันนี้ ประกันมะเร็งจาก วิริยะ

มะเร็ง ชนะได้ แค่รู้ไว ด้วยประกันมะเร็ง Cancer Pro by BDMS ตรวจคัดกรองมะเร็งและตรวจสุภาพทุกปี* ค่ารักษาสูงสุด 9 ล้านบาท มีญาติเป็น ก็ทำประกันได้! เบี้ยเริ่มต้น 6,240 บาท/ปี ราคาแบ่งตามช่วงอายุ

ประกันมะเร็งที่ไหนดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

* สมัครได้ตั้งแต่อายุ 21 – 60 ปี

ㆍผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี

ㆍผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่รับประกันภัย กรณีผู้สมัครแถลงว่า “เคย” หรือ “มี” ข้อไดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

1. ท่านเคยเป็น หรือได้รับการบอกกล่าวว่าเป็น หรือกำลังได้รับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง มะเร็งระยะไม่ลุกลาม

(carcinoma in situ) การเปลี่ยนแปลงในระยะก่อนเป็นมะเร็ง เนื้องอก ก้อนหรือติ่งเนื้อ

2. ทำนเคยป่วย หรือได้รับการรักษจากแพทย์ หรื่อยังรักษาต่อเนื่องด้วยโรคเอดส์ หรือมีชื้อไวรัส HIV, โรคไวรัสตับอัทเสบ ชนิด B หรือ C, ปอดอักเสบรื้อรัง, สำส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, ตับอักเสบ, ปากมดลูก หรือ ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง

3. ในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านม ทนเคยมีผลผิดปติหรือมีผลที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติของการตรวจคัดทรองมะร็งปากมดลูก (Pap Smear) การตรวจแมมโมแกรมเต้านม (Mammogram) การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้ชาวด์ การตรวจ ต่อมลูกหมาก หรือการตรวจเลือดเกี่ยวกับสารบ่งชึ้มะเร็ง

4. ในระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีน้ำหนักตัวลดลงท่กับหรือมากกว่า 5 กิโลรัมโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือปัสสาวะมีเลือดปน ใอเรื้อร้ง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนหรืออุจจาระป็นสีดำ มีอาการก้องเสียหรือท้องผูกเท่ากับหรือมากกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ

1. บริษัทฯพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

2. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะร็งหรือความผิดปติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเกทหรีอชนิดไดๆ ภายใน ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง(Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

ㆍเงื่อนไขและข้อยกว้นข้างต้นนี้ป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด แล:ข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติม

ในกรมธรรม์ประกันภัย

ㆍผู้ซื้อควรทำความเข้าใจนรายละอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แจกประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล  คุ้มครองค่ารักษา 5000 บาท นาน 3 เดือน 
สำหรับอายุ 20 – 60 ปี  รายละเอียดดูได้ที่ https://www.724team.com/free-pa65
จะไปเที่ยวสงกรานต์ ก็สบายใจได้ ฟรีเลย  มีค่ารักษาให้ 5000 
คุ้มครอง 90 วัน รักษาสุขภาพกันนะครับ ^_^