ประกันรถยนต์ ชั้น 1

Table of Contents

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภาคสมัครใจ (สมัครใจทำก็ได้ หรือไม่ทำก็ได้) ที่ผู้ทำให้รับความคุ้มครองมากที่สุด ตามทุนประกัน ทั้งนี้ จะได้รับความคุ้มครอง รถหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน ปกติ แล้วในการทำประกัน ครั้งแรก คือ 80% ของมูลค่ารถใหม่ และสำหรับการทำ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้องมีการถ่ายรูปรถด้วยทุกครั้ง สำหรับการเริ่มทำ หรือเปลี่ยนบริษัทใหม่ในการทำประกัน มีทั้งการซ่อมอู่ หรือซ่อมห้าง ตามที่ผู้ทำประกันเลือก

สารบัญ

ความคุ้มครองเมื่อคุณเลือกทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

สำหรับความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 คุ้มครองมากที่สุด เพราะจะได้รับ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด หรือแม้แต่ความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณี ก็ได้รับความคุ้มครอง (เช่น จอดรถไว้แล้ว กระจกแตก หรือ ถูกชนโดยแจ้งไม่ได้ว่า เกิดจากอะไร และใครเป็นคู่กรณี) คุ้มครองความเสียหายจากรถไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย หรือถูกโจรกรรม รวมไปถึงคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลูกเห็บ และอื่นๆ

ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี

ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?

คำถามที่ ถามบ่อย สำหรับท่านที่ต้องการเช็คราคา หรือต้องการดูว่า ประกันแบบใดเหมาะกับตัวเอง สำหรับการเลือก ผมอยากแนะนำแบบนี้ ในการเลือก บริษัท และ ความคุ้มครองครับ ถ้าเรามีอู่ หรือศูนย์ ที่ใช้งานประจำอยู่แล้ว ให้เราลองถามว่า อู่ หรือศูนย์ที่เราใช้งานอยู่ รับซ่อมประกัน หรือรับ บริษัทประกันใดบ้าง เพราะหากมีเหตุ จะได้ ซ่อมอู่ หรือศูนย์ใกล้บ้าน หรือที่ๆ เราคุ้นเคย และวิธีการเช็คราคาประกันชั้น 1 ที่ผมแนะนำ สามารถทำผ่อนสูงสุดได้ 10 เดือน บัตร KTC

เจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุ ใน 30 นาที มีการติดต่อลูกค้าตลอด มีอู่และศูนย์ ซ่อมทั่วไทย สามารถ ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ ได้ด้วยตัวเอง


ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนแบบไม่มีคู่กรณี (ไปเที่ยวห้างออกมารถโดนชน)
  บริษัทประกันภัยจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ตอนที่เราทำประกันชั้น 1 จะมีการถ่ายรูปรถ ก่อนการทำประกัน เช่นเรามี MAX หรือว่ามีการตกแต่งเพิ่ม ทางบริษัทก็จะ เอามาคำนวนเพิ่ม โดยทั่วไป อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมไม่เกิน 20000 ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม และสำหรับการเกิดเหตุ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายแบบที่ไม่มีคู่กรณี ก็ได้รับการซ่อมครับ
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
 2. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
  ทางบริษัทประกันภัยจะดำเนินการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของของตัวรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามที่ได้แจ้งไว้ หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก รถชนรถ
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน
 3. ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ (เช่นวิ่งตามรถแล้วหินกระเด็นใส่รถ)
  ทางบริษัทประกันภัยจะดำเนินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ สามารถเคลมได้ทุกบาน (เฉพาะบานที่แตก ร้าว หรือได้รับความเสียหาย) ทั้งนี้ในส่วนของฟิลม์กรองแสง ที่ติดตั้งกับกระจกหากเรามีใบเสร็จ หรือ รายละเอียด ก็สามารถแจ้งกับทางประกัน เพื่อเปลี่ยนให้เหมือนเดิมได้โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กลับคืนสภาพเดิม
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามราคาตลาด
 4. บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ)
  บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าขนย้ายรถยนต์ที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บางบริษัทมีในส่วนเพิ่มเติมความคุ้มครอง และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้กับ ลูกค้า ที่ทำประกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขต่างๆ ระบุอยู่ในเอกสาร กรมธรรมประกันภัย ที่มีการส่งมอบ
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ร้อยละ 20 ของค่าซ่อม หรือตามเงื่อนไขแต่ละบริษัท

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

 1. ความคุ้มครอง รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม 

  บริษัทประกัน จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย (ระยะเวลาความคุ้มครอง ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม) ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง หรือที่เราได้มีการแจ้งไว้ ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เราทำประกันไว้
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

 2. รถยนต์ไฟไหม้
  บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง จอดไว้ แล้วเกิดติดไฟ หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่นไฟไหม้ อันเกินมาจากอุบัติเหตุการใช้งาน  หรือเหตุ ใด ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรมประกันภัย
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

 3. รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ)

  บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากภัยธรรมชาติ พายุ ลูกเห็บ รวมทั้งน้ำท่วม โดยมีการประเมินความเสียหาย และแจ้งให้กับผู้เอาประกันทราบ กรณีที่ ท่วมมิดหลังคารถ จะเป็นการเคลมด้วยการจ่ายตามทุนประกันของรถยนต์คันนั้นๆ ในการคุ้มครองน้ำท่วม ก็สามารถหาได้จากประกันประเภทอื่นด้วยเช่นกัน
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ทุนประกัน

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  บุคคลภายนอกได้แก่ ประชาชน บุคคลทั่วๆ ไป ที่มิใช่ คู่สมรสบิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ตามทุนประกัน หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
 2. ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
  บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรมประกันภัย

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

 1. ค่ารักษาพยาบาล

  บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่คุณอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ สำหรับส่วนนี้ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ ในตารางกรมธรรม ปกติมี 2 ส่วนคือ ส่วนของ พรบ และส่วนของประกันภาคสมัครใจ
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สามารถปรับเปลี่ยนได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

 3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (กรณีที่ต้องมีการประกันตัว)

  บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา ทั้งนี้แต่ละบริษัทก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวงเงินคุ้มครอง ที่ผู้ทำประกันได้เลือก
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ตามที่แสดงในหน้าตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่คุณเลือกได้

การเลือกค่าเสียหายส่วนแรก (ตามหน้าตาราง)

ค่าเสียหายส่วนแรก คือจำนวนเงินค่าซ่อมรถที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ตามจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่เลือกรับไว้ตอนทำประกัน เพิ่อให้เบี้ยประกัน หรือราคาประกันถูกลง เฉพาะกรณีเคลมประกันแล้ว เป็นฝ่ายต้องรับผิด ไม่มีคู่กรณี หรือ ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ โดยบริษัทประกันภัยจะดูแลค่าใช้จ่ายที่เหลือตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีที่เคลมแล้วเป็นฝ่ายถูก ผู้เอาประกันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะคู่กรณี เป็นผู้จ่าย หรือทางบริษัทจะไปเรียกร้องกับทางคู่กรณี

ตัวอย่างของการซื้อค่าเสียหายส่วนแรก หรือรับค่าเสียหายส่วนแรก

ยกตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันของเราคือ 15000 บาท และเราต้องการ ซื้อค่าเสียหายส่วนแรก 3000 บาท ราคาก็จะอยู่ที 12000 บาท เรียกว่าถูกไป 3000 บาท ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุ จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้คือ

 • เกิดเหตุแบบที่เราเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม
  แบบนี้ ถ้าเราชนแล้ว ประกันแจ้งว่าค่าซ่อม 10000 บาทเราจ่ายก่อน 3000 แรกตามที่ได้ซื้อค่าเสียหายส่วนแรกไว้
 • เกิดเหตุแบบ ที่เราเป็นฝ่ายถูก หรือ แจ้งคู่กรณีได้
  สำหรับแบบนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะหากเกิดเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูก ทางคู่กรณี จะเป็นผู้ซ่อมให้เราครับ แล้วถ้าคู่กรณีไม่มีประกันแล้วเราเป็นฝ่ายถูกจะทำอย่างไร ? แบบนี้ เราก็ไม่ต้องจ่ายอะไร บริษัทประกันจะ เป็นผู้ซ่อม หรือจ่ายให้เรา ผู้เอาประกัน แต่ว่าจะไปเรียกเก็บกับทาง ผู้ที่เป็นฝ่ายผิด

สำหรับการซื้อค่าเสียหายส่วนแรก ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ทั้งนี้ อาจจะมีความแตกต่างกันไปตาม เหตุที่เกิดขึ้น เราสามารถเลือก ค่าเสียหายส่วนแรกได้ ก็เป็นทางเลือกนึงที่ ทำให้เราได้เบี้ยประกันที่ประหยัดไป

แผนการซ่อมมีอะไรบ้าง?

ปกติการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะมีให้เลือกได้ 3 แบบหลักๆ ดังนี้ครับ

 1. ซ่อมศูนย์ และซ่อมอู่ในการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 รถที่ไม่เกิน 5 ปี สามารถเลือกซ่อมศูนย์ได้ ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกซ่อมศูนย์ ก็สามารถเข้าซ่อมที่อู่ได้เหมือนกัน แต่ต้องเป็นอู่ที่ทางบริษัทประกันยอมรับหรือติดต่อไว้การซ่อมศูนย์แต่ละที่อาจจะรับบริษัทประกัน ไม่เหมือนกัน ดังนั้น แนะนำว่าให้เราถามก่อนว่า ศูนย์นี้ รับบริษัทประกันภัยนี้หรือเปล่า ตามปกติแล้ว ประกันถัยที่แถมมากับรถยนต์ ศูนย์นั้นๆก็จะรับอยู่แล้ว
 2. ซ่อมอู่ในเครือกรณีที่เราเลือกทำประกัน แบบซ่อมอู่ สามารถเข้าอู่ ที่รับได้ทุกที่ สามารถตรวจสอบได้กับบริษัท ที่เราทำประกัน หรือ หากผู้เอาประกันมีอู่ที่ใช้งานซ่อมอยู่แล้ว ก็ให้สอบถามว่ารับประกันของที่ใดบ้าง เพื่อเลือกประกันให้เหมาะกับ อู่ที่เราต้องการนำรถเข้าซ่อมเมื่อเกิดเหตุ
 3. ซ่อมศูนย์บริการสำหรับการซ่อมศูนย์บริการ แบบนี้คล้ายกับแบบแรก แต่เลือกที่ศูนย์บริการอย่างเดียว ทั้งนี้ เราสามารถสอบถามได้ว่า ต้องการเลือกศูนย์บริการใด แนะนำว่าสอบถามว่าศูนย์บริการของเรา เป็นศูนย์ ที่รับงานซ่อมของบริษัทประกันใดบ้าง ปกติแล้วจะมีป้ายแจ้งให้ลูกค้าทราบ ว่าทางศูนย์บริการรับซ่อมงานประกันของบริษัทใดบ้าง

การเลือกแผนระบุผู้ขับขี่

สำหรับการเลือกระบุผู้ขับขี่ สามารถเลือกระบุได้ เพื่อเป็นส่วนลดของ การทำประกัน ทั้งนี้ในการระบุผู้ขับขี่ สามารถระบุได้ 2 ท่าน หากผู้ขับขี่ไม่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ จะถูกเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก ซึ่งแผนนี้ช่วยคุณประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้มากที่สุด

หากไม่มีการระบุผู้ขับขี่ ท่านใดที่มีใบขับขี่ก็สามารถขับได้

คำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองสูงสุด ที่ เท่าไหร่?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด เบี้ยประกันมักจะราคาแพงที่สุดเช่นกัน แต่ทั้งนี้มีโปรที่ออกมาของบริษัทต่างๆ มากมาย สามารถเช็คได้ที่ https://724team.com/724 ที่คุณสามารถเช็คราคา รับประกันราคาเบี้ยประกันถูกกว่าที่อื่นแน่นอน ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับเรา คุณสามารถผ่อนผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตได้นานถึง 10 งวด พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย พร้อมรับส่วนลดพิเศษ จากการสมัครเป็นสมาชิกฟรี

อยากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ 724team ต้องทำอย่างไร?

สามารถเช็คราคาได้ง่ายๆ แบบนี้ครับ

การซ่อมรถยนต์ ของประกันชั้น 1

ลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปใช้บริการได้ตามแผนประกันที่เลือกไว้ได้ ซึ่งจะมีทั้งการส่งซ่อมที่ศูนย์รถยนต์แนะนำ หรืออู่ซ่อมรถคุณภาพทั่วประเทศ กรณีที่ยังไม่สะดวกนำรถเข้าซ่อม ปกติแล้วใบเคลม ประกันมีอายุ 2 ปี สามารถอ้างอิง และนำรถเข้าซ่อมได้ครับ
 

ส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ เรา

 • สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนกับบัตร KTC ทั้งนี้หากยังไม่มีบัตร KTC สามารถสมัครบัตรเครดิตเพื่อทำการผ่อนได้ที่นี่ : สมัครบัตรเครดิต KTC สำหรับผ่อน 0%
 • รับคะแนนสะสมสัมหรับเว็บ 724 เพื่อใช้แลกสิทธิพิเศษต่างๆ
 • ส่วนลดสำหรับสมาชิกที่ซื้อประกัน

สรุป

ปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ เป็นทางเลือกทีสะดวกกับผู้ที่ต้องการทำประกันมากๆ เพราะนอกจาก จะสามารถเห็นราคา หรือเปรียบเทียบราคา ประกันภัยรถยนต์ จากที่ต่างๆได้แล้ว ยังได้รับส่วนลด และมีขั้นตอนการทำประกันภัยที่ง่าย มีวิธีการจ่ายที่สะดวกปลอดภัย และ ใช้เวลาน้อยมากในการเลือกและเปรียบเที่ยบแผนประกันต่างๆ ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน

บทความต่างๆ เกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 2+ 3+

.

บทความเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์