ประกัน คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Coronavirus 2019 -nCov) ประกันโคโรน่า

รับทำประกันโคโรน่า

รับทำประกันโคโรน่า

ประกันส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซื้อได้สำหรับบุคคล อายุ 1 ปี – 99 ปี ความคุ้มครอง 1 ปี เงื่อนไขความคุ้มครองตามที่กำหนด

หมายเหตุ *** www.724team.com เป็นเว็บไซต์ แนะนำให้ ผู้ที่สนใจ สามารถทำประกันภัย กับบริษัทที่เปิดรับได้เท่านั้น ไม่ได้ทำการออก กรมธรรม์ หรือจัดส่งให้กับผู้ที่ทำประกัน โดยเราจะอัพเดทว่าที่ไหนเปิดรับทำประกันประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำประกัน สามารถทำประกันกับ บริษัทที่เปิดรับได้ เมื่อมีการเปิดรับ

ในส่วนการติดตามกรมธรรม์ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกกรมธรรม์  ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทนั้นๆที่ท่าน ได้ทำครับ ***

ประกัน โคโรนา ไวรัส

**** แผน 2 ยกเลิกการรับประกัน แผน 3 โอนพร้อมค่าส่ง 50 บาท รวมเป็น 500 

เอกสารประกอบการทำประกัน สามารถ ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่

ใบคำขอ ทิพย คุ้มครอง โคโรน่า

โอนชำระเข้าบริษัทโดยตรงที่

เอกสารประกอบการทำประกัน 

  1. ใบคำขอเอาประกัน กรอกข้อมูลเรียบร้อย ถ่ายภาพส่งได้ครับ

  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

  3. หลักฐานการชำระเงิน (แนะนำโอนยอดเต็มเข้าบริษัทประกัน)

  4. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

 

*** เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก โปรดเตรียมเอกสารในการสมัคร และเอกสารประกอบ ให้พร้อม

ทั้งนี้หากมีเพิ่มเติม จะรีบนำมาแจ้งกันครับ โปรดอ่านเงื่อนไขในการทำประกันก่อนการทำประกันครับ