ประกันโควิด-19 COVID-19 ทำออนไลน์

ประกันโควิดที่รับบุคลากรทางการแพทย์

Table of Contents

ประกันโควิด-19 รอบใหม่ อัพเดท 04/2564 ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนทำได้บ้าง?

ประกันโควิด-ราคาเท่าไหร่

ประกันโควิดจาก anc broker สามารถสมัคร และทำออนไลน์ได้เลยครับ จ่ายผ่าน คิวอาร์โค๊ดได้ และเอกสารจัดส่งให้ไว แนะนำครับ  ต้องการที่ไหน เปิดดูได้เลยครับ

ประกันโควิด-19 รอบใหม่ อัพเดท 04/2564 สำรอง ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนทำได้บ้าง?

ประกันโควิด-19 รอบใหม่ ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนทำได้บ้าง?

ประกันโควิด

ประกันโควิด แบบกรอก ออโต้ ก็มีนะ ง่ายเลย (30 ธันวาคม 2563 19:00)

คลิกที่นี่ได้เลยครับ ทำง่ายได้ไวสุดๆ ทำประกันโควิดที่นี่

บริษัทประกัน ที่เปิดรับทำ ประกันโควิด-19 COVID-19 ณ. ปัจจุบัน

724post

ประกันโควิดของกรุงเทพประกันภัย

ประกันโควิด กรุงเทพประกันภัย
เงื่อนไขประกันภัย
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
  • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ไม่คุ้มครองในขณะที่ตรจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
  • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 699/ปี

การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
50,000 บาท
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
500,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
50,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 289/ปี

การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน
20,000 บาท
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
200,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
20,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

ประกันโควิดของสินทรัพย์ประกันภัย

เงื่อนไขประกันภัย ของสินทรัพย์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพํานักถาวรในประเทศอาณาเขตคุ้มครองในอาณาเขตประเทศไทย
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • *** ภาวะโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร และได้รับการประเมินจากแพทย์ ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 449/ปี

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
500,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 449/ปี

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
500,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 3 เบี้ยประกันภัย 999/ปี

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคม่า)***
2,000,000 บาท
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

ประกันไวรัส COVID-19 อาคเนย์ประกันภัย

ประกันโควิด19 อาคเนย์
เงื่อนไขประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน – ปี พ.ศ. เกิด)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทาง และโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บปวย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19
 • สายงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ หรือ มีประวัติการเดินทางไปยังจังหวัดที่มี ความเสี่ยงภัย ได้แก่ สมุทรสาคร หรือจังหวัดอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่ Lockdown COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 260/ปี

ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
50,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
50,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 519/ปี

ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
100,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 3 เบี้ยประกันภัย 778/ปี

ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
150,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
150,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 4 เบี้ยประกันภัย 1,037/ปี

ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
200,000 บาท
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

ประกันไวรัส COVID-19 วิริยะประกันภัย

ประกันไวรัส COVID-19 วิริยะประกันภัย

เงื่อนไขประกันภัย

  • จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์ เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันไวรัสโคโรนา 2019 กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

วิริยะ โควิด ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 1 เบี้ย 399/ปี

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
50,000 บาท
เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)
500 บาท/วัน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
50,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

วิริยะ โควิด ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2 เบี้ย 599/ปี

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
100,000 บาท
เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน)
500 บาท/วัน
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
50,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

วิริยะ โควิด โปรเทค (Covid Protect) เบี้ยประกันภัย 439/ปี

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (จ่ายตามจริง)
30,000 บาท
เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (สูงสุด 14 วัน)
500 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

ประกันโควิด19 COVID-19 เอเซียประกันภัย

ประกันโควิด 19 เอเซียประกันภัย

เงื่อนไขประกันภัย

คำจำกัดความเพิ่มเติม

ภาวะโคม่า* หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบ หรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

ความคุ้มครอง

  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพันกำหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  • กรณีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางการขยายความคุ้มครองข้างต้น
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ของแต่ละหมวดความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อรวมระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยของความคุ้มครองทุกหมวดในข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 50 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • จำกัดอายุผู้เอาประกัน 1-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
 • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
 • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน COVID 500 เบี้ยประกันภัย 500/ปี

ค่าทดแทนภาวะการติดเชื้อโรคร้ายแรง COVID-19 โดยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกของแพทย์
50,000 บาท
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
50,000 บาท
วันละ 1,000 บาก
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
500,000 บาท
สนใจทำแผนนี้
ประกันโควิด-19 COVID-19 เอเซียรายปี
เงื่อนไขประกันภัย
คำจำกัดความเพิ่มเติม

ภาวะโคม่า** หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบ หรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

ความคุ้มครอง

  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และเมื่อพันกำหนดระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วัน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  • กรณีการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางการขยายความคุ้มครองข้างต้น
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ของแต่ละหมวดความคุ้มครองให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่เมื่อรวมระยะเวลาการจ่ายค่าชดเชยของความคุ้มครองทุกหมวดในข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 50 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • จำกัดอายุผู้เอาประกัน 1-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย
 • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์
 • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน COVID 1825 เบี้ยประกันภัย 1,825/ปี

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
250,000 บาท
ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2,500 บาท/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
สนใจทำแผนนี้

ประกันโควิด 19 COVID-19 ทิพยะประกันภัย

เงื่อนไขประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-99 ปิ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกัน
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)” (รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถมีวิธีการรักษาให้หายได้และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCOV)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แผน 3 เบี้ยประกันภัย 450/ปี

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
500,000 บาท
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ต่อปี)
50,000 บาท
สนใจทำแผนนี้

แผน 4 เบี้ยประกันภัย 850/ปี

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
1,000,000 บาท
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ต่อปี)
100,000 บาท
สนใจทำแผนนี้