ประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในไทย

ประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในไทย

ประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในไทย

ประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในไทย

แผนประกันโควิดใหม่ล่าสุด จาก อาคเนย์ประกันภัย  ที่ครอบคลุมมากที่สุด “เจอ-จ่าย-จบ-รักษา-ชดเชย-วัคซีน”

ครบในฉบับเดียว ‼️ ซื้อได้ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ ทุกช่วงอายุ ต่างชาติก็ทำได้ด้วยนะ
✅ คุ้มครองตรวจเจอติดเชื้อ รับเงินก้อน
✅ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
✅ ชดเชยรายได้
✅ คุ้มครองกรณีโคม่าจากการติดเชื้อ
✅ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
✅ แพ้วัคซีนรับเงินปลอบขวัญ
📌สั่งซื้อประกันโควิดเพียง 639 บาท/ปี
หมายเหตุ : ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถทำได้ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจากประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ตอนนี้มีบริษัที่รับทำ ประกันโควิดต่างชาติ ที่อยู่ในไทย  แล้วนะครับ มีทั้งหมด 4 แผน

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 369 บาท ท่านที่มีเพื่อเป็นชาวต่างชาติ ที่อยู่ในประเทศไทย

โดยต้องอยู่ในประเทศไทย มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมี เอกสารรับรองการทำงาน

สามารถทำได้ครับ

 

ในขั้นตอนการทำประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย สามารถทำออนไลน์ได้ครับ

แต่ว่าเว็บยังไม่มีภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เราสามารถใช้ google translate

ในการแปลหน้าเว็บได้ครับ หรือว่า ถ้ามีคนรู้จักที่ สามารถอ่านได้ ก็น่าจะสะดวก

ในการทำ ประกัน มากกว่าครับ

 

เอกสารประกอบในการทำประกันโควิดต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย คือ passport และ

หนังสือรับรองการทำงาน หรือว่า work permit ถ้ามมีแล้ว สามารถทำได้ครับ

 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน สามารถจ่ายเป็น QR CODE ได้ หรือว่า เป็นตัดบัตรเครดิตได้

และสามารถกรอกเอกสารออนไลน์ได้

 

ณ ตอนนี้ ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถทำได้ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวจากประเทศ

พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม กำลังหาเพิ่มเติมมาให้อยู่นะครับ

 

ประกันโควิด ต่างชาติที่อยู่ในไทยสำหรับแผนนี้เพิ่งเปิดรับ ครับ และสำหรับ ชาวต่างชาติที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน เรา ผมกำลังหา ให้อยู่นะครับ ทั้งนี้ต้องอยู่ที่เมืองไทย มาอย่างน้อย 6 เดือน และ ต้องมีเอกสารรับรองการทำงาน สำหรับประเทศที่ห้ามผมกำลังสอบถามให้อยู่นะครับ ถ้า มีแล้วจะรีบแจ้งทางนี้ให้ครับ รักษาสุขภาพกันนะครับ