ประกันมอเตอร์ไซค์ สำหรับ เดลิเวอรี่

ประกันชั้น 3+ เดริเวอรี่

ประกันมอเตอร์ไซค์ สำหรับ เดลิเวอรี่ Grab Food , Food Panda , ไปรษณีย์ ไลน์แมน ลาซาด้า หรือว่า ชอปปี้

ประกันมอเตอร์ไซค์ สำหรับ เดลิเวอรี่

ต้องการทำประกัน ประกันมอเตอร์ไซค์ สำหรับ เดลิเวอรี่ ได้ทุกที่ไม่จำกัด รุ่น ปี ยี้ห้อ ซีซี รับทำหมด มาได้เลย เป็นประกัน 2+ สำหรับรถส่งสินค้า ส่งอาหาร ก็ได้ รับเฉพาะรถรหัส 620 ป้ายทะเบียนสีขาวดำ อายุรถไม่เกิน 10 ปี เป็นแบบซ่อมเขาซ่อมเรา ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ทำง่ายเอกสารออกไว ต้องการทำประกัน ส่งเอกสารได้เลย

สอบถามเพิ่มเติม ประกันมอเตอร์ไซค์ เดริเวอรี่ คลิกที่นี่

คุ้มครองทั้งค่าซ่อมรถตัวเอง และรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินคู่กรณีถึง 300,000 บาท/ครั้ง

 • คุ้มครอง ค่าซ่อมรถ สูงถึง 10,000 บาท/ครั้ง สำหรับรถอายุ 1-5 ปี และ 5000 บาทต่อครั้ง สำหรับรถ อายุ 6-10 ปี
 • คุ้มครองชีวิต วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
 • คุ้มครอง ค่าซ่อมรถคู่กรณี สูงถึง 300,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ + ประกันตัวผู้ขับขี่

ความคุ้มครอง ประกัน 3+ เดริเวอรี่

ความคุ้มครองประกันเดริเวอรี่

เอกสารประกอบการทำประกัน

 • สำเนาทะเบียนรถคันที่ทำประกัน
 • วันเริ่มต้นความคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • รับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขนส่งเอกสาร สินค้า และอาหารเท่านั้น
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ อายุไม่เกิน 10 ปี
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น/ทุกยี่ห้อ

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีการใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ยานพาหนะทางบก หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และให้หมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ต้องการทำประกัน 2+ 3+ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ใช้งาน ส่วนบุคคล สามารถซื้อ ประกันมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ได้ที่นี่
ประกันมอเตอร์ไซค์ 2+ 3+ ส่วนบุคคล

สอบถามเพิ่มเติม ประกันมอเตอร์ไซค์ เดริเวอรี่ คลิกที่นี่