ประกันน้ำท่วม ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครอง ไฟไหม้ น้ำท่วม ปีละ 400 ของมันต้องมี

ประกันน้ำท่วม ประกันอัคคีภัย

ประกันน้ำท่วมบ้าน คุ้มครอง ไฟไหม้ น้ำท่วม ปีละ 400

ฝนก็ตกกลัวน้ำท่วม ทำยังไงดี ประกัน นี้แนะนำเลย ปีละ 400 มาดูความคุ้มครองกัน รีบทำเลย!!!

ประกันน้ำท่วม ประกันอัคคีภัย

ทำประกันออนไลน์ได้เลย ประกันอัคคีภัย ประกันน้ำท่วม ทำออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องออกจากบ้าน

ท่านที่สนใจ มี 4 แผนให้เลือกได้เลยครับ ดังนี้ เลือกตามแบบบ้านของเราได้เลยครับ

สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 300,000 บาท

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)  300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ทำประกันออนไลน์เลย

สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 150,000 บาท

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)  300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ทำประกันออนไลน์เลย

สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 100,000 บาท

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ  ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว) 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ทำประกันออนไลน์เลย

สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ 400/ปี

ความคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ 50,000 บาท

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจนเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราว)  300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

ทำประกันออนไลน์เลย

เงื่อนไขประกันภัย ประกันน้ำท่วม

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 1 วัน (Waiting Period)
 • ได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลของผู้เอาประกันที่ได้ระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • ไฟล์เอกสารแนบ
 • แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกันภัย
 • แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าบ้านมุมกว้าง
 • แนบไฟล์สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน
 • ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง
 • ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันจันทร์ – ศุกร์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันถัดไป
 • กรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้อวันเสาร์ – อาทิตย์ กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มมีผลบังคับในวันจันทร์ถัดไป
 • กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองหลังจากระยะเวลารอคอย 1 วัน