ประกันโคโรน่า COVID 19 ทิพยะประกันภัย

ใบคำขอทิพย์

ประกันโคโรน่า COVID 19 ทิพยะ ประกันภัย กรอกเอกสาร

ขั้นตอนการทำประกัน

*** www.724team.com เป็นเว็บไซต์ แนะนำให้ ผู้ที่สนใจ สามารถทำประกันภัย กับบริษัทที่เปิดรับได้เท่านั้น ไม่ได้ทำการออก

กรมธรรม์ หรือจัดส่งให้กับผู้ที่ทำประกัน โดยเราจะอัพเดทว่าที่ไหนเปิดรับทำประกันประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำประกัน สามารถทำประกันกับ บริษัทที่เปิดรับได้ เมื่อมีการเปิดรับ

ในส่วนการติดตามกรมธรรม์ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกกรมธรรม์  ท่านสามารถติดตามได้จาก

เว็บไซต์ ของบริษัทนั้นๆที่ท่าน ได้ทำครับ ***

ท่านสามารถdownload เอกสาร ใบสมัคร ได้ทางนี้ครับ

1 โหลดเอกสารและกรอกข้อมูล ผู้เอาประกันภัย


ใบคำขอทิพย์


ดาว์นโหลดฟอร์ม

2 โอนชำระค่า กรมธรรม เข้าบริษัทประกันภัย

2 โอนชำระค่า กรมธรรม เข้าบริษัทประกันภัย

  1. ถ่ายภาพเอกสารใบ ขอทำประกันภัย
  2. ภาพบัตรประชาชน 
  3. พร้อม สลิป การโอน  

*** สำหรับส่งเอกสารทำประกันเท่านั้น เงื่อนไขการทำประกันโปรดอ่านตามเอกสารด้านบน การส่งข้อความสำหรับการทำประกัน เท่านั้น ***