ประกันชั้น 1 รีโว่ Revo หรือ 2+ 3+ ก็มีครบ ทุกบริษัท

ประกันชั้น1 โตโยต้า Revo รีโว่

Table of Contents

ประกันชั้น 1 รีโว่ Revo หรือ 2+ 3+ ทุกบริษัท เทียบได้เลย.

ประกันชั้น 1 รีโว่ Revo เทียบราคาได้ไม่ว่าจะเป็น วิริยะ กรุงเทพ สินมั่นคง พร้อมให้เลือก ทั้งแบบประกันชั้น 1 หรือว่า 2+ 3+ มีทุนให้เลือกได้ว่าต้องการ ทุนประกัน 1 แสน หรือ 2 แสน ราคาถูกมา ผ่อนชำระได้

เลือกแบบ เลือกปี ตามต้องการได้ คลิกตรงนี้

ประกันชั้น 1 Toyota Revo รีโว่ 4 ประตู

ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
TOYOTA REVO 4 DOORS 2018 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 560,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 21,500 18,500 3,500 2,500
เคลมดี
กรุงเทพ 15,675 2,300 7,300 8,200 6,501
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 15,901 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 21,809 15,500 4,900 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 22,710 15,826 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 20,400 6,100 2,099 7,000 8,000 6,000 7,000
มั่นคง
เทเวศ 16,500 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 20,901 17,801 2,601 6,001 4,901
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย 17,200 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย 20,500 17,500 2,550 2,251 5,900 6,901 7,501 8,501
ที่1ของโลก
แอกซ่า 15,156 2,901 6,200 7,100 6,500 7,500

ประกันชั้น 1 รีโว่ Revo 2 ประตู

ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
TOYOTA REVO 2 DOORS 2018 967.28
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 400,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 30,000 4,500 3,500
เคลมดี
กรุงเทพ 19,500 3,200 7,300 8,201 6,900
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 15,501 3,300 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 16,000 4,300 3,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 23,916 19,926 2,500 6,800 7,301 5,500 6,400
รัฐบาล
ทิพย 20,000 3,799 8,000 9,000 6,600 7,600
มั่นคง
เทเวศ 16,000 5,200 2,800 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 19,601 15,801 3,701 6,001 4,901
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย 15,499 3,001 6,900 8,101 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย 20,500 17,500 3,351 3,001 6,500 7,500 7,501 8,501
ที่1ของโลก
แอกซ่า 14,933 3,231 6,850 8,100 7,100 8,300

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ แบบซ่อมอู่ ที่อื่นๆ เราก็มีดูด้านล่างได้เลยครับ เทียบประกันได้ ทุกที่เลย ครบ

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ ซ่อมอู่ สินมั่นคง ราคา 11,689
>>> เลือกแผนนี้คลิก <<<

แคมเปญ C16 Single Rate รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล ยกเว้น รถกระบะตอนเดียว, รถกระบะที่ต่อเติมตู้,ตู้เย็น,รถขายกับข้าว

รหัส 210 รับประกันรถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า) (ยกเว้น รถกระบะตอนเดียว รถกระบะที่ต่อเติมตู้ตู้เย็นรถขายกับข้าว ไม่เข้าเงื่อนไขนี้) ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลด Promotion (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่น)   ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ รวมถึงการขอซื้อค่าเสียหายส่วนแรกค่าเสียหายส่วนแรก คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์มาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ในวงเงินไม่เกิน 20000 บาทครั้ง ค่าเบี้ยประกันที่นำเสนอนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว

ไม่มีการจัดส่งตัวจริง จะได้รับ EPolicy ทาง SMS เท่านั้น

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์โดยสารการใช้ส่วนบุคคล (210)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 100,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ ซ่อมอู่ AXA Motor Drive Forward Pickup 2 Door ราคา 14,933
>>> เลือกแผนนี้คลิก <<<

รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ไม่รับทำประกันภัยรถที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถนำเข้าอิสระ รถโหลดเตี้ย ยกสูง หรือรถที่ต่อเติมเพื่อการอื่น ๆ เช่น ตู้แห้ง ตู้เย็น โครงเหล็ก หลังคา เป็นต้น เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมส่วนลดกล้อง CCTV และไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20000 บาทครั้ง

คุ้มครองอุปกรณ์เสริที่ติดตั้งเพิ่มไม่เกิน 20000ครั้ง (อุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง) ฟรี แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศไทย โทร. 0 2118 8111 เช่น ฟรี ค่าแรงไม่เกิน 1500 บาทครั้ง สำหรับบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมรถลูกค่า ณ ที่เกิดเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งปี ฟรี ค่ารถยกไม่เกิน 100 กม.แรก กรณีไม่สามารถซ่อมได้ ณ ที่เกิดเหตุไปยังศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงก่อนเพื่อทำการแก้ไขฉุกเฉิน ฟรี เติมน้ำมันไม่เกิน 20 ลิตรปี กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนน ฟรี แอกซ่า ฟอร์ ยู จ่าย 100% เต็ม กรณีอุบัติเหตุสำหรับยาง แบตเตอรี่ (ยกเว้นระบบไฮบริด) สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นและวิทยุที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ ซ่อมอู่ ธนชาติ Single Rate จัดเต็ม (อู่ทั่วไป) PICKUP 2021 ราคา 15600
>>> เลือกแผนนี้คลิก <<<

รับเฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะ ที่มีการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้เพื่อการรับจ้างสาธารณะ หรือ ให้เช่า คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกันภัย เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน ไม่คุ้มครองแคปร่า ล้อแม็คต้องไม่เกิน18นิ้ว รับประกัน 50%

** ไม่รับรถเก๋ง หรือรถกระบะที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น รับส่งสินค้า รถโดยสาร รับจ้างสาธารณะ ให้เช่า หรือรถกระบะที่มีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการบรรทุกและเป็นร้านค้าเคลื่อนที่** ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก** (ยกเว้นกรณีไม่ได้เกิดจากการชน คว่ำ และ ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้**) **ความคุ้มครองเพิ่มเติม MOTOR TOP UP เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง ปี* ฝ่ายถูก 1500 บาท ครั้ง ฝ่ายผิด 1500 บาท ครั้ง (รวมกันทั้งฝ่ายถูก และฝ่ายผิด*) เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์ 1500 บาท วัน (ไม่เกิน 30 วัน ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 คน)

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 300,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ ซ่อมห้าง ไทยศรี one Price 2021 Pick up 320-1 ไม่มีหลังคา ต่อเติมเสมอหัวเก๋ง มี cab ราคา 19,600
>>> เลือกแผนนี้คลิก <<<

*** อัตราค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวมพรบ. อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวรวมทุนตกแต่งมูลค่า 20000 บาท หากในกรณีที่มีการตกแต่งมากกว่านี้ ค่าเบี้ยส่วนเพิ่มทุน 10000 บาท เบี้ย 300 บาท รวมภาษีอากร ทุนประกันภัยที่ 80 % จากราคากลางของทางบริษัท ฯ ** 32001 หมายถึง รถกระบะปิคอัพ ไม่มีหลังคา รถกระบะปิคอัพ มีการต่อเติมหลังคาเสมอหัวเก๋ง เช่น ติดตั้ง Carry Boy หรือหลังคาสามมิตร

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 400,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง

ประกันชั้น 1 Revo รีโว่ ซ่อมห้าง อลิอันซ์ANC ป.1 กระบะ 320 เฉพาะทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล ราคา 20,630
>>> เลือกแผนนี้คลิก <<<

แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถปิคอัฟส่วนบุคคล (รหัส 320) คุ้มครอง 3 ที่นั่งรวมคนขับ(ผู้ขับขี่ 1 คน + ผู้โดยสาร 2 คน) ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide) เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์ แผนประกันภัยนี้ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้ คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้ เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

เฉพาะทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ – บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
*ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก – บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง