แผนประกันธุรกิจติดไทม์ไลน์ โควิด

ประกันธุรกิจโควิด

แผนประกันธุรกิจ ติดไทม์ไลน์โควิด คืออะไร

ตอนนี้ผู้ที่ติดโควิดมีจำนวนมากขึ้น แน่นอนว่า ตอนที่ยังไม่ได้ไปตรวจ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็น แล้วไปไหนมาบ้าง จะรู้อีกทีก็ต้องที่ไปตรวจแล้ว และต้อง แจ้งไทม์ไลน์ ว่าช่วงที่ผ่านมาไปไหนมาบ้าง

แล้วถ้าร้านเราดันติดอยู่ในไทม์ไลน์ล่ะ ทำยังไง แน่นอนว่าต้องปิดทำความสะอาด จ้างมาฆ่าเชื้อ และอีกสารพัด ขายก็ไม่ได้ แถมยังต้องปิดร้านฆ่าเชื้ออีก ทำยังไงดี

ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี

ประกันธุรกิจโควิด

ข้อตกลงความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด 19

สำหรับสถานประกอบการที่ถูกแสดงอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสอันเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการหรือเข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาติดต่อกับสถานที่ประกอบการมีผลให้สถานประกอบการต้องปิดทำการชั่วคราวอย่างน้อย 1 วันโดยให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อของสถานประกอบการ
 • ค่าใช้จ่ายการประกาศข้อเท็จจริงการประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนด้านภาพลักษณ์หรือด้านการตลาด

ลูกค้าสามารถเลือกได้ 2 แบบ 2 ทุนประกัน

 1. แผนที่ 1 ครั้งละ 10,000 บาทสูงสุด 5 ครั้งต่อปีราคา 555 บาท
 2. แผนที่ 2 ราคา 999 บาทต่อปีคุ้มครองครั้งละ 25,000 บาทต่อครั้งสูงสุด 2 ครั้งต่อปี

เงื่อนไขการรับประกันโดยสังเขป

 1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการต้องมีดังนี้
 2. สถานประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย
 3. ยกเว้นสถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน
 4. ผู้เอาประกันจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และเมื่อผู้เอาประกันภัยผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทแล้วต้องชำระเบี้ยประกันก่อนวันเริ่มคุ้มครองก่อนออกกรมธรรม์
 5. ประเภทธุรกิจที่ไม่อยู่แผนประกันข้างต้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ Airport สนามบิน โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานศึกษา
 6. ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้ารายย่อยซึ่งตั้งอยู่ในข้อ 5 สามารถจัดทำประกันตามแผนนี้ได้

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อของสถานประกอบการรายย่อยร้านค้ารายย่อยทุกร้านในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า 1 แห่งได้ไม่เกิน 1000 กรมธรรม์ในทุกช่องทางของบริษัท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

 • ความเสียหายต่อเนื่องหรือการสูญเสียตลาดหรือค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งเกิดณสถานประกอบการที่เอาประกันใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับโลกหรือสถานสำหรับกระบวนการของการกักกันโรคหรือสถานที่แบบอื่นๆซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกัน